Søg
Nyhed

Symposium. Transformative Futures: Re-Imaginations of Time, Space and Materiality in Artistic Research

Dette års symposium i Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling har til formål at udfordre og inspirere til nye perspektiver på kunstens viden og dens samfundsmæssige relevans.

Tid, rum og materialitet gentænkes igennem kunstnerisk praksis i forhold til samfundsmæssige transformationsprocesser inden for klima, migration, økonomi og teknologi.

I forskellige formater som performances, projektpræsentationer og diskussioner vil du møde kunstnere som samarbejder bredt på tværs af aktører og samfundsfelt og som inspirerer til at udvide feltet for kunstens viden.

Programmet offentliggøres til september på: www.artisticresearch.dk

---

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling er et fælles videnscenter for de syv danske videregående kunstneriske uddannelser under kulturministeriet og det er fysisk forankret på Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Centrets arbejde koncentrerer sig om Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV, på engelsk Artistic Research), som er en central del af vidensgrundlaget på uddannelserne og som giver de kunstfagligt ansatte mulighed for at udforske nye veje for vidensopbygning gennem kunstnerisk praksis. Centrets målsætninger er at finde et fælles sprog for KUV på tværs af kunstarter og traditioner, at etablere fælles rammer og ressourcer for kvalitetssikring og vidensdeling af KUV projekter, indgå i den internationale dialog inden for feltet, samt at formidle resultaterne til en bredere offentlighed.