Søg

Udlejning af lokaler

Udlejning

Festsalen er velegnet til foredrag, stormøder, seminarer, reception o.l.
Udlejes med standard stoleopstilling.

Regler

Festsalen er godkendt til ophold for max 200 personer.
Servering af mad og drikke i salen kan kun ske efter aftale og i henhold til retningslinjerne for udlejning

Kontakt

Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

+45 3374 4611

Vores smukke gamle festsal er beliggende på Charlottenborg med vinduer ud mod Kongens Nytorv. Salen bruges til undervisning, foredrag, konferencer m.m., men lejes også ud.

Festsalens brug gennem tiden:

Festsalen var oprindeligt Riddersal på Charlotteborg Slot. Da Charlottenborg blev til Kunstakademi i 1754, blev salen omskabt til et undervisningsrum, Antiksalen, hvor afstøbninger af antikke statuer og buster var opstillet.

Men salen fungerede ikke kun som undervisningslokale for de vordende kunstnere. Den var også et dannelsesrum, en æstetisk og etisk platform, for såvel adel som det spirende borgerskab. Den omtaltes derfor også som Museet og fungerede som et sådant.

I 1883 flyttes museumsfunktionen over i den nyanlagte udstillingsbygning, det nuværende Kunsthal Charlottenborg, men ophører omkring år 1900, hvor man afgiver ca. halvdelen af sine ca. 1100 afstøbninger til den Kgl. Afstøbningssamling i Statens Museum for Kunsts nye bygning.
 

Festsalens indretning:

I 1827 blev Festsalen ombygget af C.F. Hansen, hvorved man forlod en mere barok og dramatisk indretning til fordel for en klassicistisk stil.

Festsalens indvendige dekoration består i dag blandt andet af kopier af Parthenon frisen. Parthenon frisen blev opsat på salens kortender af C.F. Hansen i 1827. Men efter en restaurering i 1962 opsættes den på alle salens fire vægge. Samtidig åbnes der op for de nederste vinduer, der indtil da havde været blændet, formentlig siden 1753.