Søg
Nyhed

Kunstakademiet ønsker god sommer

Efter et forår spækket med flotte udstillingsprojekter skabt af studerende, undervisere, kunstnere og andre medarbejdere, ønsker Kunstakademiet god sommer og på gensyn til august. Du kan her se eller gense udpluk fra de billedkunststuderendes mange kunstneriske projekter, som i løbet af foråret er blevet præsenteret for offentligheden.

Bachelorudstillingen

BFA-uddannelsens tredje år afsluttes med en offentlig udstilling i maj måned. De studerende præsenterer deres bachelorprojekter, og de organiserer selv udstillingen, formidling og det øvrige samarbejde. I år blev udstillingen afhold på Brønshøj Gamle Skole under titlen EGG-CITED, THE BFA SHOW.

29 studerende i billedkunst indtog den nedlagte folkeskole med performances, skulpturer og malerier og gik i dialog med bygningens lyde, dufte og farver og de minder, mange har fra folkeskolen.

Rundgang

Hvert år i juni åbner Kunstakademiet dørene for offentligheden, som kan opleve de studerendes værker dér, hvor der dagligt arbejdes med kunsten. I værksteder og atelierer, over auditorier, haver og gårde, kan de besøgende møde værker fra de studerendes hånd. Værkerne er ikke nødvendigvis afsluttede men ofte i proces. Skolen og de studerende åbner dermed for et unikt indblik i både arbejds- og læringsprocesser og for møder med værker af studerende under uddannelse.

Afgang 2022

På kandidatuddannelsens afsluttende år skaber hver afgangsstuderende selvstændigt eller i en gruppe et værk til afgangsudstillingen, som er en stort anlagt udstilling på Kunsthal Charlottenborg. De studerende vælger en kurator, som de samarbejder med om den fælles præsentation af holdets afgangsprojekter.

Kunstakademiets afgangsudstilling 2022

Førsteårsudstillingen

Hvert år omkring februar skaber Kunstakademiets førsteårsstuderende en udstilling på udstillingsstedet Q. De studerende står selv for udstillingens tilrettelæggelse, installering og formidling.

Udstillingsstedet Q

Udstillingsstedet Q er et frirum, hvor Kunstakademiets studerende skoleåret igennem kan eksperimentere selvstændigt med udstillingsformater, samarbejder, workshops, performances, formidling etc. De studerende organiserer på egen hånd Q's udstillingskalender.