Søg

Samarbejder

Nationalt samarbejde

KUR – De kunstneriske uddannelsers rektorer

KUR er et samarbejdsfællesskab mellem de statslige kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, der omfatter både rektorer og medarbejdere. Kulturministeriet fungerer som sekretariat for KUR. Institutionerne under KUR har derudover en række bilaterale samarbejder.De kunstneriske uddannelser under KUR er:

  • Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
  • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
  • Rytmisk Musikkonservatorium
  • Den danske Filmskole
  • Den danske Scenekunstskole
  • Syddansk Musikkonservatorium
  • Det jyske Musikkonservatorium

Institut for kunst og kulturvidenskab
Københavns Universitet 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler samarbejder med Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet om kunstneriske ph.d.’er.
Ph.d. stipendiaterne er indskrevet på KU som gradsgivende institution, men afvikler deres ph.d. forløb på Billedkunstskolerne. Se ph.d.’er her

CAKI

Kunstakademiet er medlem af CAKI - Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, som er et væksthus for de kunstneriske uddannelser i København.
Såvel studerende som undervisere kan gøre brug af CAKI’s aktiviteter. På CAKI arbejdes der med tre fokusområder: Tværfaglighed, Innovation og Entreprenørskab. Bliv inspireret her

Nordisk samarbejde

KUNO er et nordisk/baltisk netværk for de statsanerkendte højere billedkunstneriske uddannelser i Norden. KUNO afholder en årlig kongres og samarbejder løbende om en række uddannelsesaktiviteter.Se netværksmedlemmerne af KUNO her

Internationalt samarbejde

Billedkunstskolerne har et vidtforgrenet internationalt samarbejde på uddannelsesområdet. Billedkunstskolerne er en del af Erasmus – de europæiske udvekslingsaftaler - og samarbejder herunder med en række uddannelser i Europa. Billedkunstskolerne har endvidere udvekslingsaftaler med enkelte institutioner udenfor Europa samt samarbejdspartnere i form af internationale projekter.

Øvrige samarbejder

Endelig samarbejder Billedkunstskolerne med flere kommuner og museer i ind- og udland. Disse munder typisk ud i egentlige projekter og udstillinger, som du kan finde her