Søg S

Administration og drift

Billede af administrationschef Jes Gjørup mangler

Jes Gjørup

Administrationschef

Administrationschefen har med reference til Rektor det overordnede ansvar for institutionens administration og udgør sammen med Rektor, Prorektor og Kunsthalsdirektøren institutionens øverste ledelse.
Administrationschefen har desuden det overordnede personaleansvar for alle teknisk-administrative medarbejdere i sekretariat, studieadministration og driftenhed. Blandt administrationschefens hovedopgaver kan nævnes: økonomistyring, resultatkontrakt og årsrapportering, løn- og personale administration, juridiske sager og bygningsdrift.

E-mail

Telefon

+45 3374 4608

Sekretariat

Billede af ansvarlig for HR-området, jura samt organisationsudvikling Birgitte Herfelt mangler

Birgitte Herfelt

HR og organisationsudvikling

Ansvarlig for HR-området, jura samt organisationsudvikling. Sekretær for Samarbejdsudvalget.

E-mail

Telefon

+45 3374 4606

Ledelsessekretær Anne Sckotz

Anne Sckotz

Ledelsessekretær

Servicerer rektor og administrationschef gennem mødeforplejning samt ledelsesstøtte til administrative opgaver, herunder kalenderstyring. Er endvidere journalansvarlig, forestår Inventarkontrol, legathåndtering samt bistår ved rekruttering af nye medarbejdere. Sekretær for Aftagerpanelet og ansvarlig for Statens Uddannelsesstøtte.

E-mail

Telefon

+45 3374 4611

Billede af Økonomichef Henrik Tingsgård Lassen mangler

Henrik Tingsgård Lassen

Økonomichef

Økonomichefen har med reference til administrationschefen ansvaret for den del af økonomistyringen der vedrører udarbejdelse af finanslovsbidrag, budget- og budgetopfølgning, samt ledelsesinformation og analyser på økonomiområdet.

E-mail

Telefon

+45 3374 4605

Billede af Løn- og regnskabsmedarbejder Annette Venlov mangler

Annette Venlov

Løn- og regnskabsmedarbejder

E-mail

Telefon

+45 3374 4609

Kommunikations-og projektansvarlig Lea Kyndrup

Lea Kyndrup

Kommunikations- og projektansvarlig

Ansvarlig for Billedkunstskolernes interne og eksterne kommunikation samt for koordinering af arrangementer som Rundgang, Afgang og redaktion af årbog.

E-mail

Telefon

+45 3374 4616

Uddannelses-og forskningsfaglig koordinator Emil Leth Meilvang

Emil Leth Meilvang

Kunstfaglig udviklingsmedarbejder

E-mail

Telefon

+45 3374 4620

Studieadministrativ medarbejder Sofie Lidbjerg

Sofie Lidbjerg

Studieadministrativ medarbejder

Ansvarlig for udveksling, orlov, sekretær for Studienævnet, akkreditering.
 

E-mail

,

Telefon

+45 3374 4610

Studiesekretær Susan Kristensen

Susan Kristensen

Studiesekretær

Studiesekretær for Bacheloruddannelsen og Laboratoriet for Kunstens Forskning med ansvar for de administrative opgaver i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse og afvikling.

E-mail

Telefon

+45 3374 4619

Billede af studiesekretær Lena Rodgers mangler

Lena Rodgers

Studiesekretær

Studiesekretær for MFA-uddannelsen med ansvar for de administrative opgaver i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse og afvikling. Sekretær for Skolerådet.

E-mail

Telefon

+45 3374 4690

Billede af forskningskoordinator Christina Maria Jespersen mangler

Christina Marie Jespersen

Forlagsredaktør

E-mail

Telefon

+45 3374 4675

Link

kunstakademiet.dk

IT

it-chef Kim Ernest

Kim Ernest

It-chef

E-mail

Telefon

+45 3374 4666

Drift

Billede af ansat mangler

Dan Korsgaard

Bygnings- og driftchef

Driftens primære opgaver kan opdeles i to kerneområder; adgangskontrol og bygningsdrift. Adgangskontrol dækker alarmer, nøglekort, låse og nøgler. Bygningsdrift dækker løbende opgaver med tekniske installationer, gårdmandsopgaver samt mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver.
Driften løser endvidere en lang række andre opgaver i forbindelse med optagelsen, Rundgang, ændringer af atelierpladser, interne flytninger og sommeroprydning.

E-mail

Telefon

+45 3374 4651

Driftsleder Allan Rene Meincke

Allan Rene Meincke

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4657

Driftstekniker Karsten Juul Hovmand

Karsten Juul Hovmand

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4654

Driftsleder Mudzail Zejnel

Mudzail Zejnel

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4646

Driftstekniker Philip Sørensen

Phillip Sørensen

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4658

Driftsleder Sevdet Jumerovski

Sevdet Jumerovski

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4622

Personalebillede mangler

Kadir Asanovski

Driftstekniker, Leder af rengøringsenheden

E-mail

Telefon

+45 3374 4656

Billede af driftstekniker-assistent Mikkel Halvorsen

Mikkel Halvorsen

Driftstekniker-assistent

E-mail

Aftenvagt Peter Gyrdahl

Peter Gyrdahl

Aftenvagt

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4653

Billede af ejendomsserviceteknikerelev Jens Borup Erichsen mangler

Jens Borup Erichsen

Ejendomsserviceteknikerelev

E-mail

Telefon

+45 3374 4651

Weekendvagt og afløser Jan Bubandt Rasmussen

Jan Bubandt Rasmussen

Weekendvagt og afløser

E-mail

Telefon

+45 3374 4655

Weekendvagt og afløser Erik Ravn Hermansen

Erik Ravn Hermansen

Weekendvagt og afløser

E-mail

Rengøringsassistent Mihaela Ionescu

Mihaela Ionescu

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4668

Billede af rengøringsassistent Fiona Kiwanuka mangler

Fiona Kiwanuka

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4667

Billede af rengøringsassistent Zerina H. Petersen mangler

Zerina H. Petersen

Rengøringsassistent - Weekend og afløser

E-mail

Telefon

+45 3374 4669

Billede af ansat mangler

Tapanee Andersen

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4664

Billede af ansat mangler

Zenia Ververs Meincke

Rengøringsassistent - Weekend og afløser

E-mail