Søg S
Nyhed

Kommentar fra Kirsten Langkilde - sagen om busten

Berlingske bringer lørdag d. 21. november 2020 et interview med undertegnede, hvor blandt andet bustesagen berøres. Lad mig i den forbindelse præcisere følgende:

Helt generelt er det sådan, at hvis studerende overtræder Kunstakademiets ordensregler, bliver de kaldt til samtale med ledelsen. På baggrund af den samtale, vurderes en passende sanktion. Rektor har en række sanktionsmuligheder, herunder Tildeling af advarsel eller Bortvisning. Rektors sanktion skal modsvare forseelsens alvor. Ved mistanke om kriminelle forhold videregives sagen til politiet.
 
Lige nu arbejder politiet med sagen. Viser det sig, at der er studerende involveret, bliver de altså kaldt til samtale, og på baggrund af politiets efterforskning og samtalen, vurderes en passende sanktion. Sådan er Kunstakademiets proces i forbindelse med overtrædelser af ordensreglerne, og sådan vil processen også være i tilfælde af, at det er studerende, der har medvirket til hærværket mod busten.
 
Jeg følger processen i de ordensregler, jeg selv har godkendt og selvfølgelig forpligter mig på.
 
Samme proces gjorde sig gældende med Katrine Dirckinck-Holmfeld. Jeg modtog en mail, hvor hun påtog sig ansvaret for hærværket mod busten. Jeg indkaldte til en tjenstlig samtale, og jeg besluttede på denne baggrund at bortvise Katrine Dirckinck-Holmfeld.

Rektor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kirsten Langkilde