Søg
Nyhed

Anerkendelser til årets dimittender 2023

Poul Erik Bech Fondens Kunstpriser blev i år overrakt dimittenderne Sofie Winther og Ida Raselli, mens 15. Juni Fondens Hæderspris og Blixprisen ligeledes gik til Sofie Winther.

Flere af de dimitterende kunstnere fra Kunstakademiets Billedkunstskoler har i løbet af året modtaget anerkendelser for deres kunstneriske bidrag til afgangsudstillingen 2023. Du kan her læse mere om priser og prismodtagere.
 

Poul Erik Bech Fondens Kunstpriser

Poul Erik Bech Fondens kunstpriser er to studierejselegater, som gives til kunstnere eller kunstnergrupper på baggrund af deres bidrag til årets afgangsudstilling på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Juryen, som skifter hvert år, bestod i 2023 af kunstner Uffe Isolotto, kunstrådgiver og gallerist Christina Wilson og kunsthistoriker Bente Scavenius. Her kan du læse uddrag af juryens motivation for valget af de to afgangsprojekter.
 

Sofie Winther præmieres for sit afgangsværk Coordinates of Kinship
Sofie Winthers værk Coordinates of Kinship er en række institutionsgarderober, som benyttes i børnehaver og skoler. Garderoberne hænger højt på væggen og er indtaget af sorte igler. Værket er omgærdet af den særlige duft af jord efter et regnvejr, der kaldes geosmin.

”Sofie Winther har lavet et stærkt værk, hvor oplevelsen af det kommer til beskueren i bølger. Det første indtryk af det brutale fundne objekt, et kasseret system fra vuggestuens eller børnehavens omklædningsrum, raffineres når øjet stiller skarpt på den myriade af igler, der har indtaget denne demokratiske struktur, hvor alle får en knage til flyverdragten. Og næsen følger - måske ubevidst - efter, idet den opfanger den hengemte lugt, som Sofie Winther har tilføjet træværket.”

”Den gamle børnehavegarderobe i træ er en readymade, de fleste kender fra deres barndom, eller fra vores daglige møde med velfærdsstatens børnehaver. Garderoben er højt ophængt på væggen og det overraskende greb akkompagneres af de påsatte sorte plastik-igler, der klumper sig sammen på træet. Barndomsglimtet får et sært skær af uhygge og samfundskritik.”

”Vores sanser bliver derfor bombarderet mange steder fra, og virkningen er overvældende stærk. For dette giver juryen Sophie Winther 1.-prisen.”

Uffe Isolotto, Bente Scavenius og Christina Wilson
 
Ida Raselli præmieres for sit afgangsværk Som et landskab vil det levende
Som et landskab vil det levende består af et vægbaseret værk, komponeret af ler, blomster, grene og sten, som Ida Raselli har indsamlet og bearbejdet - og et essay, "Røde Sommer", hvor Ida Raselli reflekterer over kvindekroppens iboende transformationspotentialer.

”Ida Raselli folder sin praksis ud over et gigantisk vægværk, der stramt komponeret bevæger sig hen over væggen som musik, eller som et sprog. Der foregår i hvert fald en form for tegnsætning i den måde stykker af tørret natur og bladguld skrider frem over fladen.”

”Teksten bevæger sig rundt i dybe og nærværende beskrivelser og tanker om natur og moderskab; det ene øjeblik perspektiverende og akademisk, det næste prosaisk og inddragende, til det kammer over i nærmest desperat lyrik. Ida får skabt et stort rum mellem sin tekst og det monumentale, men lette, fysiske værk på væggen.”

”Vi giver Ida Raselli 2.-prisen, da værkets lavmælte insisteren på livets cyklus sikkert og præcist bliver formidlet som kunstværk og som bog.”

Uffe Isolotto, Bente Scavenius og Christina Wilson
 

Blixprisen og 15. Juni Fondens hæderspriser inden for Kunst og Design

15. Juni Fonden uddeler hæderspriser til otte nyuddannede talenter inden for kunst og design, som har udmærket sig særligt inden for deres felt. Juryen, bestående af museumsinspektør Anders Kold, kunstner Claus Carstensen samt kunstanmelder og skribent Mai Misfeldt, valgte Sofie Winther fra Kunstakademiet som modtager af årets hæderspris, med følgende motivation:

”Det helt særlige værk er en fortolkning på en hyperfunktionel institutionsgarderobe, som er oversået med 3D-printede igler. Iglernes tilstedeværelse i værket er både et symbol på symbiosen mellem barn og voksen samtidig med at de drager syrede konnotationer til et parasitært slægtsforhold.”

Blixfonden, som hvert år uddeleler Blixprisen til en nyuddannet dansk og norsk billedkunstner fra hhv. Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Kunsthøgskolen i Oslo, valgte også Sofie Winther som årets prismodtager.
 

AFGANG 2023

Afgang 2023 blev vist på Kunsthal Charlottenborg fra d. 20. april – 21. maj 2023. Udstillingen er den årligt tilbagevendende eksamensudstilling for dimittenderne fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

De deltagende kunstnere var: Johannes Arvidsson, C Clement, Anders Davidsen, Helene Norup Due, Ayesha Ghaoul, Amber Green, Maja Li Härdelin, Niels Holk Hartnack, Rebekka Hilmer Heltoft, Emil Krog, Kaja Lahoda, Ville Laurinkoski, Nellie Lindquist, Kristian Alexander Norden Minthe, Charley Mortensen, Anton Munar, Niels Østergaard Munk, Hannah Amalie Nielsen, Mads Hyldgaard Nielsen, Jessica Olausson, Aske Olsen, Simon Persson, Søren Frederik Petersen, Simin Stine Ramezanli, Adele Marie Rannes, Ida Raselli, Marine Morel Sanati, Ida Schrader, Hollie Solvild, Andreas Tang, Aske Thiberg, Sophia Yoma Vanhala, Mira Winding, Sofie Winther

Afgang 2023 blev kurateret af Natalia Sielewicz fra Museum of Modern Art i Warszawa

Du kan læse mere om Afgang 2023, samt se billeder fra udstillingen her: https://www.kunstakademiet.dk/da/aktiviteter-og-nyheder/aktuelt/afgang-2023
 

Om de to prisvindende Afgangsværker

Sofie Winther: Coordinates of Kinship
Omdrejningspunktet for Coordinates of Kinship er en række institutionsgarderober, som benyttes i børnehaver og skoler. Dette hyperfunktionelle møbel tildeler børnene et individuelt, afgrænset rum og er en del af det første møde med institutionslivets disciplinering. Værket er omgærdet af den særlige duft af jord efter et regnvejr, der kaldes geosmin. Når vand rammer jord, frigives et organisk stof, som produceres af bakterier, med en karakteristisk jordagtig duft. Disse luftbårne partikler bevæger sig ind i kroppen og forener sig med den. Værket rummer også en anden invasiv tilstedeværelse i form af en koloni af igler, der har indtaget garderoberne. Igler er parasitter, der overlever gennem næring fra sin vært og på bekostning af den. Visse igler indgår dog også i symbiotiske relationer. Lægeiglen er i en gensidig afhængighedsforbindelse med en særlig bakterie, der gør det muligt for den at fordøje det blod, den lever af. Winther er optaget af de forskellige former for afhængighed, der betinger relationerne mellem individer og systemer og er grundlaget for alt liv. Med Coordinates of Kinship undersøger hun, hvordan de forbindelser af gensidighed, kontrol og disciplinering, som vi indgår i, både er brutale strukturer og eksistentielle nødvendigheder.
 
Ida Raselli: Som et landskab vil det levende
Som et landskab vil det levende er en dialog mellem en krop og et landskab. Det vægbaserede værk er komponeret af ler, blomster, grene og sten Raselli har indsamlet og bearbejdet. Leret, som hun bruger som pigment til at male med, er hentet i en mergelgrav og brændt ved forskellige temperaturer for at skabe farvenuancer. Som en form for landskabsmaleri, repræsenterer værket et møde mellem kroppens og naturens processer. Kroppens indre transformationer sættes i forbindelse med naturens, hvor genkomsten af årstider afspejler livets cirkulære bevægelser fra fødsel over opblomstring til død og nye skabningers opståen. I essayet Røde Sommer reflekterer Raselli over kvindekroppens iboende transformationspotentialer fra menstruerende til reproducerende krop. De to værker rejser spørgsmål om hvilken viden, der findes indlejret i vore kroppe, som er overleveret gennem generationer og årtusinders evolution. Hvad ved vore kroppe allerede i forhold til livets store og små forandringer?

Værktekster af: Katarina Stenbeck

Agang 2024

Kunstakademiets afgangsudstilling 2024 løber fra 12. april til 19. maj 2024. Du kan læse mere om udstillingen her.