Søg S

Om forskning

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning er to forskellige forskningsbegreber, der begge anvendes inden for Kulturministeriets kunstneriske uddannelser
 

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er et kunstnerisk forskningsbegreb, der fokuserer på kunstpraksis som vidensproducerende handling. I kunstværket frembringes ny viden i materialeteten, samt i den tekniske og teoretiske viden, der danner udgangspunkt for værket.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en vigtig del af videngrundlaget i uddannelsen og et væsentligt fundament for metodologi, pædagogisk udviklingsvirksomhed, kunstnerisk praksis og videreudvikling af kompetencer og færdigheder på de forskellige kunstneriske fagområder.

Professorer og lektorer på Billedkunstskolerne er forpligtede til at beskæftige sig med kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de enkelte skoler og via egen kunstpraksis. Der samarbejdes på tværs af skolerne om særlige projekter i kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Forskning
I modsætning til Kunstnerisk udviklingsvirksomhed foregår forskningen på Billedkunstskolerne altid i samarbejde med et universitet, hvor den ph.d.-studerende er indskrevet. Man kan derfor ikke søge om en ph.d. direkte hos os.

Forskningsprojekter kan udføres af såvel kunstnere som akademikere, hvis de efter ansøgning opnår forskningsmidler. Forskningsprojekter kan initieres i samarbejde med andre forskningsinstitutioner og skal have relevans for billedkunstuddannelsen.

Laboratoriet for Kunstens Forskning har ansvar for Billedkunstskolernes forskning, og laboratorielederen skal i den kommende tid formulere en forskningsstrategi for Billedkunstskolerne.

Se vores tilknyttede forskningsprojekter her