Søg
Arrangement

Praksisbaseret forskning: Ph.d.-forsvar ved Honey Biba Beckerlee

Honey Biba Beckerlee forsvarer sit praksisbaserede, kunstneriske ph.d.-projekt Digital Matters på Aarhus Universitet.

Digital Matters er en praksisbaseret ph.d. i kunstnerisk forskning bestående af en soloudstilling af samme navn; Digital Matters, der fandt sted på Kunsthal Charlottenborg 12. oktober 2022 til 19. februar 2023 samt en skriftlig afhandling indeholdende fire artikler, der ledsager hvert kunstværk i udstillingen sammen med et refleksionspapir, der dækker forskningsspørgsmål, metode og konklusion.

Som en reaktion på udtømningen af ressourcer forårsaget af overforbrug af digitale enheder og internettet, genovervejer dette kunstneriske forskningsprojekt aktuelle forestillinger om materialitet i digital teknologi gennem en diffraktiv tilgang til en kunstnerisk praksis, der synliggør materielle sammenfiltringer.

Digital Matters består af fire kunstværker (udstillet som tre installationer), og til hvert kunstværk er en ledsagende artikel med samme titel: Cu i Cyklus, Materie Mor Matrice, SOLAR og Svømme / Sværme. Disse fire kunstværker og artikler danner et tværsnit gennem det store felt der udgør digital teknologi ved at tage udgangspunkt i tre fremherskende materialeforekomster i hver deres proces der relaterer sig til henholdsvis at tage, gemme og se et digitalt billede. Samtidig er det materialer og processer, der er afgørende for digital teknologi overordnet: lys-til-energi oversættelse, lagring / hukommelse og datatransmission/kommunikation. De tre materialeinstantiationer er: 1:Silicium i mikrochips og mere specifikt i CMOS-sensorer, som er lysfølsomme mikrochips, der omsætter lys til energi / elektricitet, 2: Kobber i hukommelsesteknologier, mere specifikt i RAM-hukommelsen af mikrochips og magnetisk kernehukommelse, 3: Optisk fiber i internetkabler, mere specifikt havkabler og hyrdning af lys-baserede data med Particle Swarm Optimization Algoritmer.

Digital Matters - New material entanglements in times of resource depletion
Tirsdag 27. juni 2023,  kl. 13:00 - 16:00
Kasernen, Langelandsgade 139, Bygning 1584, Dør B, Rum 124
Aarhus Universitet

Honey Biba Beckerlee har som ph.d.-stipendiat været tilknyttet Aarhus Universitet, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, og projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden som et 'Mads Øvlisen ph.d.-stipendium'.

Læs mere om ph.d.-forsvaret her