Søg
Arrangement

Nye udgivelser fra Billedkunstskolernes Forlag

Josefine Wikström, Siegfried Zielinski og Kristoffer Gansing bag nye udgivelser i serien Kunsten som Forum på tryk.

Det er med stor fornøjelse, at Billedkunstskolernes Forlag i samarbejde med Kunsten som Forum, Ny Carlsbergfondets forskningscenter på Københavns Universitet, kan lancere de næste tre udgivelser i serien Kunsten som Forum på tryk.

Med udgivelse nummer 9, 10 og 11 bliver læserne budt ind i aktuelle dialoger, der har præget Kunsten som Forums arbejde og på hver sin vis udfolder forholdet mellem kunstnerisk praksis og de infrastrukturerelle betingelser, der muliggør at fællesskaber kan opstå i, omkring eller bag kunsten.
 
Kan det strukturalistiske subjekt danse? spørger den svenske æstetikteoretiker og performanceforsker Josefine Wikström i seriens 9. hæfte og leverer som svar en skarp gentænkning af forholdet mellem kritisk teori og kunstnerisk arbejde. Med udgangspunkt i 70’ernes moderne dans og dens interesse for nye bevægelsesformer som ’den gående masse’ og ’det arbejdende individ’ kaster Wikström nyt lys over både performance som kunstart og begrebet performativitet med udgangspunkt i den kritiske teoris forståelse af størrelser som subjekt, objekt, relation og værdi. Her bliver performancekunst en kritisk praksis, der altid siger noget om sin samtid.
 
I Varianter af fælles handling i kunsten optegner Siegfried Zielinski et kort over kollektivitetens muligheder i kunst- og medieindustriens landskaber. I et overskud af referencer og eksempler fra sine mange år som en af Tysklands mest originale medietænkere tager Zielinski sine læsere fra fabriksagtig kunstproduktion og prekært, usynligt arbejde over kunstneriske kooperationer, værksteder og bands  til venskabets økonomi. Således anslår Zielinski en bevægelse fra, hvad han kalder det ’betingelsesløse jeg’, til det ’ubetingede vi’, der udgør et sæt af alternative orienteriengspunkter til en ny forståelse af kunsten.
 
I Hjemmedyrket, outsourcet, organiseret udfolder mediekunstner, kurator og professor Kristoffer Gansing på én gang et historisk overblik og en systematisk analyse af de seneste tredive års internetkunst og leverer med begrebet ’teknoæstetik’ samtidig en teoretisk og analytisk ramme for forståelsen af den netværksbaserede kunsts udvikling og udtryksformer. Med dette dobbelte historiske og teoretiske udgangspunkt præsenterer Gansing et indtrængende billede af den netværksbaserede kunst, dens forhold til de tekniske infrastrukturer, den opererer indenfor, og de nye former for socialitet og interaktion, der udfolder sig omkring den.
 
Kunsten som Forum på tryk fokuserer på fællesskab i en tid, hvor opbrud, isolation og krig er med til at nedbryde velkendte alliancer, og hvor digitalisering for alvor – og på godt og ondt – er med til at omforme vores muligheder for at mødes på ny.
 
Med serien inviterer vi dansksprogede læsere ind i igangværende samtaler om kunsten og dens fællesskaber i bredeste forstand. Dette i form af formidlende udgivelser af centerets forskning, samt forelæsningsrækker, hvor både lokale og internationale forskere og kunstnere bidrager med ny viden om de mangfoldige former for fællesskaber i kunsten.
 
Serien udkommer i et let lille lommeformat, der lige passer til en tur ud i sommersolen, og henvender sig til enhver, der ønsker at få et dybere indblik i dagens kulturvidenskabelige landskab.
 
Udgivelserne koster 65kr/stk., kan bestilles online her og findes i Kunsthal Charlottenborg samt hos udvalgte boghandlere.
 
For yderligere information kontakt Billedkunstskolernes Forlag/The Royal Danish Academy of Fine Arts, Publishing: