Søg

Skolen for Konceptuelle og Kontekstuelle Praksisser

Skolen for Konceptuelle og Kontekstuelle Praksisser er en ny skole, der blev grundlagt i september 2017 som en sammenlægning af den tidligere Skole for Mur og Rum og Skolen for Sprog, Rum og Skala. Skolens primære fokus ligger på at udfordre de positioner, vi tænker og arbejder ud fra. På den ene side indebærer det at stille spørgsmålstegn ved de fremherskende læsninger af kunsten, historien, teori og territorium, og at fremføre alternative fortællinger ud fra et ikke-eurocentrisk, postkolonialt, antiimperialistisk, queer-feministisk, antropofagisk perspektiv. På den anden side handler det også om at forstyrre og gribe ind i den strøm af beslutninger, der fører fra den indledende idé frem til det færdige værk, og om at gentænke de mekanismer, der fører værket frem for offentligheden; om at stille spørgsmålstegn ved det, der måske blot bruges som uovervejede standardløsninger, at undergrave normaliserede tankemåder og forholde sig mistænksomt til alle antagelser om, hvad kunstnerisk research kan føre til.
 
Skolen for Konceptuelle og Kontekstuelle Praksisser arrangerer sine årlige aktiviteter omkring en konceptuel akse, som udvælges i dialog med de studerende og i sammenhæng med deres praksisser. Her i skolens første år har skolen valgt at undersøge en række eksempler eller øjeblikke, hvor den kunstneriske tænkning udmønter sig på måder, der ikke falder inden for den traditionelle opfattelse af, hvad et kunstværk er, og dermed ikke passer inden for de grænser, der er udstukket for kunsten. Praksisser, der finder sted uden for kunstens verden og dermed gør denne verden mere fleksibel og omdefinerer dens omrids. Praksisser, der tvinger kunsten til at smelte sammen med andre vidensfelter, andre former for gøren, andre dele af samfundet. Det kan ske inden for tilstødende felter såsom skrivearbejde, redigeringsarbejde eller kuratering; det kan ske ved at bruge redskaber og strategier, der stammer fra litteraturen, dans, musik, arkitektur osv. Men der kan også ses eksempler, hvor kunstneriske processer afprøves inden for felter såsom pædagogik, jura, militæret, sociologien, politik, retsvidenskaben osv. Tanken er at undersøge sådanne eksempler, der kan afføde diskussioner om kunsten og dens afgrænsninger, begrænsninger og potentialer, og at insistere på at tage hvert enkelt projekt og dets iboende behov så langt ud, som det kan føre os, eller at give os selv lov til at blive ført helt derud af dem. Hvis kunsten er ”the experimental exercise of freedom””, som Mario Pedrosa (1900-1981) skrev, vil vi stræbe efter at føre dette eksperiment ud til sin yderste konsekvens.  

Skolen for Konceptuelle og Kontekstuelle Praksisser definerer begrebet konceptuel i tråd med Sol LeWitt, når han siger at ”Konceptkunstnere er mystikere snarere end rationalister. De springer frem til konklusioner, som man ikke kan nå gennem logik”. Skolen lægger vægt på at udforske de muligheder, der ligger i en kollektiv læringsproces, på at stille spørgsmålstegn ved de magtstrukturer, der ligger bag al viden og på at fremme frigjort tænkning og praksis. Den viden, som vi er interesseret i, findes ikke på forhånd: den kan ikke hentes i bøgerne, men i vores læsning af bøgerne. Denne viden opstår, når de ord, vi læser, møder de erfaringer, vi husker og dermed antager ny betydning. Ved at gøre dette i fællesskab, som en gruppe, mangedobler vi erfarings- og referencegrundlaget og skaber tankekæder, der hverken kan forudsiges eller gentages. Vi har indtil videre inviteret en tidligere sociolog til at tale om en arkitekt, der ikke byggede noget, og en digter, der fik os til at skrive; vi har skrællet gulerødder og startet en diskussion, der først tog sin afslutning efter suppen var fortæret. Vi er i skrivende stund i færd med at hænge hængekøjer op og derved skabe et nyt rum, hvor vi kan tænke tanker ud fra nye ståsteder. Hver eneste position er politisk, og måske kan disse nye udgangspunkter gøre os i stand til at nå frem til tanker, der er struktureret hinsides logikkens verden.

(Sol LeWitt "Sentences on Conceptual Art", first published in Art-Language (England), May 1969)

 
Professor på Skolen for Konceptuelle og Kontekstuelle praksisser Carla Zaccagnini

Carla Zaccagnini

Professor

Carla Zaccagnini (AR, f. 1973) har en MA i kunst fra Universidade de São Paolo. Zaccagnini har undervisningserfaring fra bl.a. Escola São Paolo og Pontifícia Universidade Católica São Paolo. Hun har udstillet bredt internationalt, senest bl.a. på Van Abbemuseum i Holland, Malmö Kunsthal og Museu de Arte de São Paolo. Hendes værker er bl.a. repræsenteret i samlinger som MUSAC, Tate Modern og Guggenheim.

E-mail

Telefon

+45 3374 4645