Søg

Billedhuggerhaven

En lille rest af Botanisk Have ligger stadig som en oase i centrum af København
- den nuværende Billedhuggerhave

Først barokhave og senere Botanisk Have

Da Charlottenborg blev bygget, blev der samtidig anlagt en barokhave, ned mod Nyhavn, der fungerede som lysthave for Ulrik Frederik Gyldenløve. 

I 1778 blev haven omlagt til Botanisk Have, hvilket varede i knap 100 år, frem til 1874, hvor Botanisk have blev flyttet til sin nuværende placering ved Østervold. 

En stor del af haven blev endvidere inddraget i 1883 i forbindelse med opførelsen af udstillingsbygningen, der i dag huser Kunsthal Charlottenborg og Danmarks Kunstbibliotek. 

BILLEDHUGGERHAVEN I DAG

Der findes dog stadig en lille rest af den botaniske have i form af den nuværende Billedhuggerhave, der fungerer som udendørs hugge- og arbejdspladser for billedhuggerskolens elever.

Her står bl.a. et gammelt ”smalbladet asketræ”, ved siden af Laboratoriet for Gips, tilbage som minde om den omfangsrige Botanisk Have ved Charlottenborg, der indeholdt flere drivhuse, et palmehus og op mod 9.000 forskellige planter. 

Forskellige historiske fragmenter pryder desuden billedhuggerhaven: Ruinrester fra C.F. Hansens nedbrændte Christiansborg, Thorvaldsens bord og en gravsten for N.A. Abildgaards hund med den pudsige inskription: ”Her giemmes levningen af iordano, et mynster på troskab. Han blev født i Rom i PII Sexti regierings andet aar. Han døde i Kjøbenhavn i det mærkelige aar, da et pund sukker kostede XLIII skilling”. 

I forbindelse med istandsættelsen af haven i 2002 blev der desuden støbt en lille bronzestatue af Thorvaldsen til minde om den berømte billedhugger. Statuen står på en plint nær det hus, der var Thorvaldsens bolig og atelier, og som i dag kendes som ”Thorvaldsens Hus”.

Kilder:
- Fuchs, Anneli & Salling, Emma (red.), KUNSTAKADEMIET 1754-2004, bind III, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster & Arkitekternes Forlag 2004
- Stræde, Morten (red.) Billedhuggerhaven, Kunstakademiets Billedkunstskoler, 2002
- Botanisk Have – Statens Naturhistoriske Museum, botanik.snm.ku.dk