Søg
Nyhed

Offentligt ph.d.-forsvar: Christian Danielewitz / Hidden Flow: Artistic Research on the Frontlines of Extraction

Oplev forsvaret af Christian Danielewitzs praksisbaserede ph.d.-afhandling om de miljømæssige konsekvenser af den globale udvinding af mineraler, der bruges i bl.a. vores digitale teknologier.

Hidden Flow: Artistic Research on the Frontlines of Extraction er et kunstnerisk forskningsprojekt, der drejer sig om de katastrofale miljømæssige konsekvenser af den globale mineraludvinding, som ligger til grund for vores digitale teknologier og monokulturelle landbrug.

Forskningsprojektet består både af udstillingsproduktioner og en skriftlig afhandling, der diskuterer de teoretiske overvejelser og det feltarbejde, som udstillingsproduktionerne er baseret på.

Med udgangspunkt i forskellige analoge og digitale billedteknologier – fra drone og satellitbilleder til material witness –diskuterer projektet hvordan kunstnerisk forskning baseret på feltarbejde i konkrete mineraludvindingszoner kan materialisere og artikulere umiddelbart usynlige former for forurening som radioaktiv stråling.

Feltarbejdet tager som sådan form som performative interventioner, der producerer både operative metoder og diskursive begreber til at synliggøre den ulige globale fordeling af giftigt affald på den ene side, og sammenfiltringen af vores teknologier og de ødelagte mineraludvindingszoner på den anden side.

Bedømmelsesudvalg
Professor Holger Schulze (Chair)
Copenhagen University

Professor Eleanor Carpenter,
Umeå University

Associate professor Jacob Lund,
Aarhus University
 
Formand
Professor Isak Winkel Holm,
Copenhagen University

Tid og sted
Fredag d. 8. april 2022 kl. 13
Dørene bliver lukket præcis kl. 13.
 
Det Kgl. Danske Kunstakademis BIlledkunstskoler – Auditoriet Hirschsprung
Peder Skramsgade 2, Opg. A, 3. sal
Via elevator tryk 3B