Søg
Arrangement

Billedkunstskolernes Forlag og Kunsten som Forum inviterer til boglancering

Kom til fejring af udgivelsen af tre hæfter i serien Kunsten som Forum på tryk.

Lancering i Boghandlen Kunsthal Charlottenborg d. 18. maj, kl. 16.30-18.30

Det er med stor fornøjelse at Billedkunstskolernes Forlag i samarbejde med Kunsten som Forum, Ny Carlsbergfondets forskningscenter på Københavns Universitet, inviterer til fejring af udgivelsen af de tre næste hæfter i serien Kunsten som Forum på tryk. Med serien byder vi dansksprogede læsere ind i igangværende samtaler om kunsten og dens fællesskaber i bredeste forstand. Dette i form af udgivelser af centerets forelæsningsrækker, hvor både lokale og internationale forskere og kunstnere bidrager med ny viden om de mangfoldige former for fællesskaber.

Fællesskab for hvem?
Hæfte nummer 4, 5 og 6 i serien behandler på forskellige vis præmisser for de politiske virkeligheder, som både mennesket og kunsten i dag eksisterer i. Det er tekster, der er optagede af at afdække dybereliggende funktionsmåder i den digitale teknologi, som infrastrukturelt understøtter den verdensorden, som vi og dagens kunstinstitutioner er indskrevet i. Og det er tekster, der søger at motivere rammerne og algoritmerne for sande og engagerede fællesskaber.
 
Nishant Shah vender i Falske fremtider: Morgendagen gennem computernetværkets filtre dels blikket mod mulighederne – eller manglen på samme – for at opbygge frie og kritiske fællesskaber på nye digitale platforme. Og dels mod en dyberegående analyse af de store forandringer, begreberne om sandt og falsk undergår i en digitaliseret virkelighed. Hos Shah er fremtiden blevet en algoritmisk sandsynlighedskalkule, som fremstår så godt som fastlåst. I dette lys spørger Shah til hvilke kulturelle fællesskaber, vi har mulighed for at danne i en digital virkelighed: hvad kan vi mødes om? Og hvordan kan vi forholde os aktivt til de falske fremtider, som stilles os i udsigt?
 
I sit mediekunstneriske bidrag, Crisis Computing, graver Linda Hilfling Ritasdatter med både humor og kritisk brod et spadestik dybere i de digitale infrastrukturer, som understøtter vores teknologiserede virkelighed. Gennem Ritasdatters optrævling af et forkætret programmeringssprog, får vi syn for det daglige digitale oprydningsarbejde, som finder sted i såkaldte udviklingslande. Her muliggøres den glatte oplevelse, vi i den såkaldt ’udviklede verden’, forbinder med digitale platforme. Således afsløres digitaliseringen som et nyt coverup af en velkendt kolonialistisk verdensorden. Her er  teknologiens brugerflader designede til at skjule udbytning og monotont arbejde fra vores ´vestlige´ hverdag, så vi bedre kan trives i vores frie og kreative arbejdsfællesskaber.
 
Nora Sternfeld er en markant international stemme inden for kuratering og kritisk kunstpædagogik. I det postrepræsentationelle museum er museet blevet en kampplads, hvor mulige fremtidsscenarier strides. Hun spørger, hvad det konkret er for nogle fælleskaber, samtidens kunstinstitutioner understøtter? Og hvordan disse forandrer sig i den brydningstid, vi gennemlever? Hvad er det for en dannelsesopgave, museet står over for i dag? Og kan denne opgave ligge i at styrke de kritiske fælleskaber, der opstår nedefra i kunstverdenen?
            
Kunsten som Forum på tryk fokuserer på fællesskabet i en tid, hvor opbrud, isolation og krig er med til at nedbryde velkendte alliancer, og hvor digitalisering for alvor – og på godt og ondt – er med til at omforme vores muligheder for at mødes på ny.
 
Serien udkommer i et let lille lommeformat, der passer ned i enhver taske, til enhver tur ud i forårssolen og til enhver, der ønsker at få et dybere indblik i dagens kulturvidenskabelige landskab.
 
Udgivelserne koster 65 kr./stk., kan bestilles online her og findes i Kunsthal Charlottenborg, samt hos udvalgte boghandlere.
 
For yderligere information kontakt Billedkunstskolernes Forlag/The Royal Danish Academy of Fine Arts, Publishing: