Søg

Administration og drift

Helene Langager

Administrationschef

Administrationschefen har med reference til Rektor det overordnede ansvar for institutionens administration og udgør sammen med Rektor, Prorektor og Kunsthalsdirektøren institutionens øverste ledelse.
Administrationschefen har desuden det overordnede personaleansvar for alle teknisk-administrative medarbejdere i sekretariat, studieadministration og driftenhed. Blandt administrationschefens hovedopgaver kan nævnes: økonomistyring, resultatkontrakt og årsrapportering, løn- og personale administration, juridiske sager og bygningsdrift.

E-mail

Telefon

+45 2011 3136

Sekretariat

​Louise Schønau

HR og organisationsudvikling

Ansvarlig for HR-området, jura samt organisationsudvikling. Sekretær for Aftagerpanelet, Skolerådet og Samarbejdsudvalget

E-mail

Telefon

+45 3374 4689

Anne Sckotz

Ledelsessekretær

Servicerer Rektor og administrationschef gennem mødeforplejning samt ledelsesstøtte til administrative opgaver, herunder kalenderstyring. Er endvidere journalansvarlig, forestår Inventarkontrol og legathåndtering samt bistår ved håndtering af personalesager og rekruttering af nye medarbejdere.

E-mail

Telefon

+45 3374 4611

Berit Storm Frøding

Økonomicontroller

Ansvarlig for controlling ift. regnskab, løn, budget, årsrapport, udgiftsopfølgning og tilskud

E-mail

Telefon

+45 3374 4605

Bente Hermann

Økonomimedarbejder

Ansvarlig for løn, tidsregistrering, RejsUd, Indfak, kasserapport, kreditor- og debitoropfølgning

E-mail

Telefon

+45 3374 4609

Lea Kyndrup

Kommunikations- og projektansvarlig (Barselsorlov)

Ansvarlig for Billedkunstskolernes interne og eksterne kommunikation samt for koordinering af arrangementer som Rundgang, Afgang og redaktion af årbog.

E-mail

Telefon

+45 3374 4616

Mads Kullberg

Kommunikations- og projektansvarlig (Vikar)

Ansvarlig for Billedkunstskolernes interne og eksterne kommunikation samt for koordinering af arrangementer som Rundgang, Afgang og redaktion af årbog.

E-mail

Telefon

+45 3374 4615

Sofie Lidbjerg

Studieadministrativ medarbejder

Ansvarlig for optagelse, Statens Uddannelsesstøtte, udveksling, orlov, studienævn
 

E-mail

,

Telefon

+45 3374 4610

Kirsten Kajberg

Studiesekretær

Studiesekretær for Grundskolen og Instituttet med ansvar de administrative opgaver i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse og afvikling.

E-mail

Telefon

+45 3374 4621

Lena Rodgers

Studiesekretær

Studiesekretær for Professorskolerne samt Afdelingen for Teori og Formidling med ansvar for de administrative opgaver i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse og afvikling. Tillige sekretær for Fakultetsgruppen og Studienævnet.

E-mail

Telefon

+45 3374 4690

Julie Nordahl

Kontorelev

E-mail

Telefon

+45 3374 4617

IT

Kim Ernest

It-chef

E-mail

Telefon

+45 3374 4666

Drift

Christian Irving

Driftschef

Driftens primære opgaver kan opdeles i to kerneområder; adgangskontrol og bygningsdrift. Adgangskontrol dækker alt omkring alarmer, nøglekort, låse og nøgler. Bygningsdrift dækker løbende opgaver med tekniske installationer, gårdmandsopgaver samt mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver.
Driften løser endvidere en lang række andre opgaver i forbindelse med optagelsen, Rundgang, ændringer af atelierpladser, interne flytninger og sommeroprydning.

E-mail

Telefon

+45 3374 4651

Allan Rene Meincke

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4657

Brian Ravnholt Jepsen

Udstillingsteknisk koordinator og art-handler

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4652

Karsten Juul Hovmand

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4654

Mudzail Zejnel

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4646

Phillip Sørensen

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4658

Sevdet Jumerovski

Driftstekniker

E-mail

Telefon

+45 3374 4622

Peter Gyrdahl

Aftenvagt

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4653

Jan Bubandt Rasmussen

Weekendvagt og afløser

E-mail

Telefon

+45 3374 4655

Erik Ravn Hermansen

Weekendvagt og afløser

E-mail

Aneta Seger

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4670

Laura Perpelea

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4669

Mihaela Ionescu

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4668

Tina Vigel

Rengøringsassistent

E-mail

Telefon

+45 3374 4667