Søg

Ledige stillinger

Bygnings - og driftschef på Kunstakademiets Billedkunstskoler

 

Kunstakademiets Billedkunstskoler søger en erfaren og selvstændig chef til vores bygnings- og driftsenhed. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.  
 
Stillingen  
Som bygnings- og driftschef har du en stor berøringsflade med et dynamisk miljø af studerende, ansatte og andre brugere, og du har lyst til at arbejde på en kunstnerisk uddannelses- og kulturinstitution. Du har ansvar for Kunstakademiets bygninger (bl.a. det fredede Charlottenborg Slot og Udstillingsbygningen) og er leder for medarbejderne i Driftsenheden. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med Billedkunstskolernes rektor, administrationschef og Slots- og Kulturstyrelsen. Endelig er du projektleder på en række renoverings- og vedligeholdelsesprojekter med det historiske Charlottenborg Slot og tilhørende bygninger som ramme.
 
Bygnings- og driftsenheden løser primært vedligeholdelses- og driftsopgaver af institutionens mange bygninger, herunder drift og vedligehold af Kunsthal Charlottenborg. Derudover løser driftsenheden en række serviceopgaver i forhold til studerende, medarbejdere og andre brugere.  
 
Ansvarsområder  
Som bygnings- og driftschef har du det overordnede ansvar for vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, ofte i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, service- og bygningsdriftsopgaver herunder vagt og fysisk sikring. Du har ansvaret for hjemtagelse af tilbud og kontraktstyring i forhold til afdelingens mange leverandører af varer. Endelig er du daglig sikkerhedsleder, ansvarlig for arbejdsmiljøområdet og for kontakt til relevante myndigheder på dette område.  
 
Faglige kvalifikationer  
• Ledelseserfaring  
• Konkret erfaring med projektledelse (herunder også fundraising)  
• Praktisk erfaring med bygningsdrift
• Erfaring med arbejdsmiljøområdet 
• Erfaring med kontrakt- og økonomistyring
 
Personlige kvalifikationer  
Du er arkitekt, ingeniør eller lignende, er selvstændig, fleksibel og udadvendt med gode samarbejdsevner. Du tager ansvar for både arbejdsopgaver og samarbejdet – og du kan trives med en hektisk hverdag, hvor det ikke altid går som planlagt, og hvor opgaverne løses i en uformel omgangstone.  
 
Vi tilbyder:  
• Et ansvarsfuldt og udfordrende job i Københavns centrum  
• Et job i et professionelt miljø med rige muligheder for faglig og personlig udvikling  
• Engagerede og gode kolleger  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge i gennemsnit) og ansættelse sker på overenskomstvilkår.  
Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.  
 
For yderligere oplysninger kontakt administrationschef Helene Langager på telefon 20113136.  
 
Ansøgning  
Søg stillingen via dette link – ansøgningsfrist 22. august 2017 kl. 12.00.
 
Kunstakademiets Billedkunstskoler er en højere uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der har til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for disse fagområder. Skolen har ca. 180 studerende og 52 fastansatte medarbejdere, heraf 25 teknisk-administrative medarbejdere. Desuden omfatter skolen Kunsthal Charlottenborg, som er en kulturinstitution med fokus på samtidskunst.  
Charlottenborg Slot og Udstillingsbygningen Kunsthal Charlottenborg er fredede bygninger, hvis udvendige vedligeholdelse ligger under Slots- og Kulturstyrelsen.  
Se www.kunstakademiet.dk og www.kunsthalcharlottenborg.dk  

 

Rengøringsassistenter til Kunstakademiets Billedkunstskoler

Kunstakademiets Billedkunstskoler søger 1 rengøringsassistent og 2 ferie- og weekendafløsere til rengøring af værksteder, kontorer, fællesarealer, køkkener, toiletter, udstillingslokaler mm. Arbejdssproget er dansk.
 
Det er altafgørende at vores studerende, ansatte og gæster oplever Kunstakademiets Billedkunstskoler samt Kunsthal Charlottenborg som et velholdt og tiltalende sted.  
 
Kvalifikationer 
  • Serviceminded 
  • Selvstændig 
  • Gode samarbejdsevner 
  • Fleksibel 
  • Erfaring med rengøring 
 
Arbejdstid
Vi søger en fast rengøringsassistent på 35 timer om ugen. Arbejdstiden ligger primært i tidsrummet 6.00 – 13.00.  
 
Vi søger 2 ferieafløsere/weekendvagter, der dels kan indgå i rengøringsteamet på fuld tid i ferieperioderne. Dels som fast weekendvagt 6 timer om ugen fordelt på lørdag og søndag. Rengøringen i weekenden skal ligge i tidsrummet 6.00 – 11.00. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Du ansættes på fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt ansattes Organisationer (OAO-fællesoverenskomsten) 
 
Ansøgning
Du ansøger ved at besvare og aflevere vedhæftede ansøgningsskema til driften, Kgs. Nytorv 1, 1050 København K eller via dette link. Ansøgningsfristen er den 28. august kl. 12
 
Du kan finde oplysninger om Kunstakademiets Billedkunstskoler på www.kunstakademiet.dk