Søg

Fakultet

Fakultetet på det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler består af Grundskolen / BFA, fem professorskoler, Institut for Forskning og Tværgående Studier og ni laboratorier

Grundskolen / BFA

Henriette Heise

Professor og Studieleder

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4623

Luca Frei

Lektor

E-mail

Telefon

+ 45 3374 4626

Hannah Heilmann

Lektor

E-mail

Telefon

+ 45 3374 4625

Rolf Nowotny

Lektor

E-mail

PROFESSORSKOLER

Martin Erik Andersen

Professor, Billedhuggerskolen Charlottenborg

E-mail

Telefon

+45 3374 4640

Malene Bang

Værksteds- og undervisningsassistent, Billedhuggerskolen Charlottenborg

E-mail

Telefon

+45 3374 4687

Anette Abrahamsson

Professor, Malerskolen

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4661

Angela Melitopoulos

Professor, Skolen for Mediekunst

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4643

Nils Norman

Professor, Skolen for Mur og Rum

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4664

Katya Sander

Professor, Skolen for Sprog, Rum og Skala

E-mail

Telefon

+45 3374 4663

Institut

Sidsel Nelund

Institutleder, Institut for Forskning og Tværgående studier

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 46XX

Jan Bäcklund

Lektor, Institut for Forskning og Tværgående Studier

E-mail

Telefon

+45 3374 4672

Katarina Stenbeck

Ph.d. studerende

E-mail

Telefon

+45 3374 4638

Jane Hye Jin Kaisen

Ph.d. studerende

 

 
 

E-mail

Tamar Beta Guimaraes

Ph.d. studerende

E-mail

Rikke Luther

Ph.d. studerende

E-mail

Katrine Dirckinck-Holmfeld

Postdoc

E-mail

Christina Marie Jespersen

Ansvarshavende redaktør

E-mail

Laboratorier

Finn Naur Petersen

Lektor, Laboratoriet for Dybtryk, Højtryk og Litografi

E-mail

Telefon

+45 3374 4683

Glenn Sorensen

Lektor, Laboratoriet for Maleri og Farve

E-mail

Ulrik Heltoft

Lektor, Laboratoriet for Fotografi

 

E-mail

Telefon

+45 3374 4636

​Anu Ramdas

Værksteds- og undervisningsassistent, Laboratoriet for Fotografi

E-mail

Telefon

+45 3374 4649

Pontus Kjerrman

Lektor, Laboratoriet for Gips

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4642

Karen Harsbo

Lektor, Laboratoriet for Keramik

 
 

E-mail

Telefon

+45 3374 4641

Franco Turchi

Lektor, Laboratoriet for Konstruktion

E-mail

Telefon

+45 3374 4660

Lars Grenaae

Lektor, Laboratoriet for Serigrafi

E-mail

Telefon

+45 3374 4682

Henrik Reimann

Lektor, Laboratoriet for Træ

E-mail

Telefon

+45 3374 4637

Jenny Gräf Sheppard

Lektor, Laboratoriet for Lyd

E-mail

Telefon

+45 3374 4648

Lars Kristensen

Lektor, Laboratoriet for Video

E-mail

Telefon

+45 3374 4692