Søg S

Forskningsprojekter

Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler har en række igangværende forsknings- og kunstnerisk udviklingsprojekter
og igangsætter løbende nye projekter og projektsamarbejder. Projekterne har alle udgangspunkt i samtidskunst og fokuserer på områder med særlig interesse for uddannelsen af såvel kunstnerisk som teoretisk karakter.
Projekterne er helt eller delvist eksternt finansierede