Søg

Skolen for Mur og Rum

Rum

Skolen for Mur og Rum afsøger vore begreber om rum og hvordan det skabes. Den ser på rummet som en privat eller offentlig størrelse, og på hvordan kunstneren kan fungere som kritisk og politisk spiller i det.

Der er tale om en mikro-institution med mange lag, som opfordrer de studerende til at anlægge en tværfaglig og forskningsbaseret praksis. 

De studerende udvikler og organiserer deres egne aktiviteter i fællesskab. Det sker på en række møder, der afholdes henover året, og afgørelserne træffes ud fra en konsensusorienteret beslutningsmodel.

De nøjagtige konsensusmetoder aftales indbyrdes af skolens studerende i det aktuelle akademiske år; også dette sker i et gruppeforløb. Skolens budget fremlægges helt åbent for de studerende og stilles til rådighed for dem, således at de dels kan videreudvikle deres ideer, dels planlægge og forestå det praktiske arbejde med at organisere deres aktiviteter. Dette aspekt er en vigtig del af deres uddannelse.

Workshops, forskningsforløb og læringsfora oprettes og fastholdes gennem løbende gruppediskussioner og evalueringer.Begrebet om en kunstpraksis – snarere end kunstnerisk produktion – står centralt i skolens tilgang.

Skolen for Mur og Rums har sit eget site: wallsandspace.org

 

Undervisningen

Skolen benytter sig både af individuel vejledning og fælles gruppeaktiviteter. Den anvender gængse pædagogiske metoder – kritik på individuelt plan og gruppeplan, seminarer og foredrag – såvel som mere eksperimenterende samarbejdsbaserede undervisningsmodeller, som skolen undersøger og udvikler i fællesskab.

De eksperimenterende tilgange omfatter blandt andet brainstorming, spil og lege, intensivt samarbejde i såkaldt charette-regi, gruppeaktiviteter, aktioner, gruppeterapiteknikker og happenings.

Undervisningen afsøger også praksisser fra kunsthistorien, som for eksempel psykogeografien og dérive-tilgangen, samt nogle af de eksperimenterende undervisningsmetoder, der er skabt af tænkere som Paolo Freire, bell hooks, Augusto Boal og Colin Ward.

De studerende får en historisk og teoretisk indføring i hvordan det offentlige rum formes og skabes. Det sker gennem en række foredrag og seminarer.

Ekskursioner, udflugter og gåture rundt i byen er en fast integreret del af skolens tilbud. Her anlægges en ”skole uden vægge”-tilgang, hvor byens rum, zoner og biotoper udgør klasseværelset og læringsstedet: parker, pladser, økologiske dyrkningseksperimenter, kollektive havebrug og landbrug, socialt boligbyggeri, alternative boformer, andelsbevægelser, kunst i det offentlige rum og andre interessante og/eller problematiske aspekter af moderne byplanlægning kan alle komme i spil her.

Udenlandske byer betragtes som mulige undersøgelsesområder.

Skolen opdyrker ligeledes et netværk af tætte forbindelser med universiteter, kunstakademier, kunstnere, arkitekter, byplanlæggere, landskabsarkitekter, kuratorer og forskere på både lokalt, nationalt og internationalt plan.

Samtidig vil skolen også diskutere emner, der angår kunst i det offentlige rum – og det offentlige rum i overført forstand. Hvert år vælger gruppen i fællesskab et særlig tema, som undersøges, diskuteres og lægges til grund for årets afsluttende projekt.

Undervisningen foregår på engelsk.

Nils Norman

Professor

Professor Nils Norman (f. 1966) er uddannet på Central Saint Martins College of Art and Design London.

Normans projekter skubber til de gængse begreber om kunsten i offentlige rum og dens funktion og stiller spørgsmålstegn ved virkningen af mainstream byplanlægning og byfornyelse i stor skala. I sit arbejde bygger Norman videre på forestillinger om alternative økonomiske og økologiske systemer og leg, idet han giver disse tanker udtryk i forhold til det moderne byrum.

Norman udstiller og skaber sine projekter og samarbejder i museer og gallerier på internationalt plan og har bidraget til en række forskellige biennaler verden over og har skabt højt profilerede værker for steder som SculptureCenter, Long Island City New York, London Underground, Tate Modern, Loughborough University, Creative Time NYC og Centre d’Art Contemporain Genéve.

Norman er forfatter til adskillige bøger om kunst, leg og byplanlægning.

E-mail

Telefon

+45 3374 4664