Søg

Skolen for Maleri og Billedbaserede Praksisser

Refleksive billeder

Postmodernismens opgør med den modernistiske selvrefererende praksis er en vigtig præmis for kunstproduktion i dag. Via dette gennembrud forandredes kunstdebatten og kunstens vilkår.

Maleriet befinder sig i dag i et udvidet felt og er således ikke længere kun relateret til ’farve på lærred’ men står kritisk over for sin egen tradition og kompleksitet.

Teoretisk og indholdsmæssigt forholder maleriet sig ikke længere kun til sin kunsthistoriske kontekst men er en del af en samtidig diskurs i teori og medier.

Diskussionen omkring maleriet kan derfor ikke alene tage udgangspunkt i en ren formel analyse, eftersom en sådan ikke er tilstrækkelig. Maleriet er nærmere blevet en form for konceptuel tænkning og - i visse tilfælde - en ’ready made’.

Undervisningen

Malerskolen målsætning er at skabe et forum, hvor kunsten sidestilles med forskning. Et kreativt og aktivt studiemiljø, hvor man undersøger maleriets/billedets funktion, og hvordan denne funktion kan bruges og udforskes.

Det er et mål, at de studerende skal kunne formulere sig både mundligt og skriftligt i forhold til deres egen kunst og derved udvikle og tilegne sig et begrebsapparat i forhold til samtidskunsten samt at kunne formidle dette i gruppesammenhænge.

Der lægges vægt på individuel vejledning, hvor man gennem en gennemgribende analyse diskuterer den studerendes praksis og relation til den aktuelle værkproduktion.

Målet er, at de studerende tilegner sig en kritisk og refleksiv måde at forholde sig til egne valg og udtryksformer i deres kunstneriske produktion og samtid.

Kritisk analyse i gruppesammenhæng er ligeledes en stor andel af undervisningen. Her vil et eller flere værker fra de studerende / andre kunstnere diskuteres. I den forbindelse vil der ind i mellem inviteres gæstelærere til at deltage.

Vi har et bredt register af forelæsninger med kunstnere og teoretikere samt mulighed for at invitere disse med til gennemgange og workshops.

Ekskursioner og studieture til relevante udstillinger i ind-og udland er en vigtig del af undervisningen. Endvidere er udvekslingsophold i andre lande, samt at skabe et netværk med andre kunstakademier og kunstinstitutioner, en del af studieforløbet.

Undervisningen foregår på både dansk og engelsk.

 

Ferdinand Ahm Krag

Professor

Ferdinand Ahm Krag (DK, f. 1977) tog afgang fra Kunstakademiets Billedkunstskoler i 2006. Krag har bl.a. undervist på Det Jyske Kunstakademi, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Kunst- og Designhøjskolen Bergen. Han har udstillet bredt i ind- og udland, bl.a. på Overgaden i København, Tensta Kunsthal Göteborg, Momentum 8 Moss og Gallery Møller Witt, Aarhus. Hans værker er repræsenteret i samlingerne på Statens Museum for Kunst, Randers Kunstmuseum og Ny Carlsbergfondet.

E-mail

Telefon

+45 3374 4644