Søg

Velkommen til Billedkunstskolene

Historien

Billedkunstskolernes historie går tilbage til grundlæggelsen af Det Kongelig Danske Skildre- Bildhugger- og Bygnings-Academi i Kiøbenhavn i 1754 og har haft til huse på Charlottenborg Slot siden grundlæggelsen. 

læs mere

Uddannelsen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en højere læreanstalt, der danner ramme om undervisning, faglig udvikling og forskning inden for hele det billedkunstneriske område.
Gennem mere end 260 år har Billedkunstskolerne varetaget denne opgave på grundlag af skiftende opfattelser af kunstens rolle og funktion i samtiden. 

læs mere