Søg S

Praktisk Info

Her kan du læse om forskningsstøtte og ansøgningsprocedurer, hvis du ønsker at forske ved Det Kgl. Danske Kunstakademi

Forskningsstøtte og ansøgningsprocedurer
Kunstakademiet kan ansøge om forskningsstøtte fra eksterne fonde og offentlige puljer til kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning. Da Kunstakademiet på nuværende tidspunkt ikke kan tildele en ph.d.-grad kan Kunstakademiet huse ph.d.-projekter i samarbejde med et universitet. Det betyder at ph.d.-kandidaten ansættes på Kunstakademiet men er indskrevet på et dansk universitet. Indtil videre har Kunstakademiet primært haft samarbejder med Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, men Kunstakademiet er også interesseret i at skabe andre samarbejder.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed støttes af Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Det er primært ansatte på de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, der kan ansøge puljen, og der lægges vægt på projektets integrering i undervisningen på institutionen. Siden 2019 har Kunstakademiet været tovholder for etableringen af Center for Kunstnerisk Viden og Udikling - videnscenteret er grundlagt af de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, og du kan læse mere her: www.artisticresearch.dk.

Støtte til ph.d.- og postdoc-stipendiater samt andre forskningsprojekter: 
Kunstakademiet huser forskellige forskningsprojekter, der enten kan tage form som kunstnerisk- og kuratorisk- praksisbaseret forskning, eller forskningsprojekter inden for kunsthistorie, kunstteori eller visuel kultur.
Husning på Kunstakademiet opnås ved at ansøge private og offentlige fonde. Det er kandidaten/forskeren der ansøger og skal indhente husningstilsagn hos Kunstakademiet samt evt. relevant universitet. Ansøgningsfrister og procedurer for opnåelse af husningstilsagn offentliggøres via Kunstakademiets hjemmeside.

Ph.d.
En ph.d. i Danmark består af 180 ECTS-point fordelt på: 120 ECTS point egen forskning under supervision. 30 ECTS-point: Ph.d. kurser og 30 ECTS point: Undervisning. For at kunne tilbyde et omfatter tre praktiske forhold: Husning, indskrivning og finansiering.
 
Husning: betegner de fysiske rammer – dvs. det sted kandidaten er ansat og hvor du har din dagligdag med kontor/studio i et kunstnerisk og fagligt miljø og med undervisning som en del af det faglige arbejde. Når du laver din ph.d. hos Laboratoriet for Kunstens Forskning, er Billedkunstskolerne husningsinstitution.
 
Indskrivning: sker hos den institution, der er ansvarlig for det forskningsmæssige indhold af din ph.d.-uddannelse. Der er her, din hovedvejleder er ansat, og det er denne institution, der stiller kravene til indhold og produktion af din forskning. Det er også denne institution, der er gradsgivende. Da Kunstakademiet på nuværende tidspunkt ikke er gradsgivende, skal den gradsgivende institution være et universitet, f.eks. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School eller andre, som også vurderer, om du er kvalificeret uddannelsesmæssigt til at ansøge om et ph.d.-stipendie. Bemærk også at hvis du søger om at lave en kunstnerisk praksis-baseret Ph.d. er det vigtigt at den institution du indskrives på, anerkender ukonventionelle outputs.

Finansiering: Kunstakademiet uddeler ikke stipendier, så finansiering skal findes i form af stipendier fra eksterne fonde, f.eks. Novo Nordisk Fonden. Fonden vil typisk stille en række yderligere krav til ansøgningen, så det er vigtigt også at gøre sig bekendt med dem.
 
Ansøgningsprocedure for husning Ph.d. og Postdoc ved Kunstakademiet:
20 oktober 2020: introduktion til den gode ansøgningsproces ved Katrine Dirckinck-Holmfeld
 
18 november 2020: Deadline for indsendelse af ansøgning. Ansøgningen sendes via dette link
Ph.d.: 2-3 siders projektbeskrivelse til husningstilsagn inkl. CV og uddannelsesbeviser. Samt angive, hvilket universitet, du ønsker at blive indskrevet på. Download formular fra Københavns Universitet

Postdoc: 1-2 siders abstract, CV, uddannelsesbeviser samt publikationsliste.
 
26. november 2020: Kunstakademiets Forsknings- og KUV-udvalg afholder møde, hvor de enkelte ansøgninger vurderes.
 
30 november 2020: svar til ansøgere
 
1. december 2020: De kandidater der søger husning på kunstakademiet med indskrivning på Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet sendes direkte videre til KU. Hvis der ønskes indskrivning ved et andet universitet, står kandidaten selv for at indhente tilsagn.
 
4. december – start januar: Kunstakademiets administration bistår med support til lønberegning og budget.
 
20. januar 2021: ansøgningsfrist Novo Nordisk fonden: kandidaten er selv ansvarlig for at indsende samlet ansøgning.
 
Da Novo Nordisk Stipendiet på nuværende tidspunkt er det eneste stipendie til kunstnerisk praksis-baserede ph.d. i Danmark, vil Kunstakademiet som et ”guiding principle” i udvælgelsesprocessen lægge vægt på:
 

  • At ansøger til praksis-baseret kunstnerisk ph.d.-projekt har en MFA i kunstnerisk praksis/ fri-kunst/ studio praksis/ visuel kunst eller lign. fra et Kunstakademi eller kunstuniversitet eller tilsvarende. Kandidater med anden baggrund er meget velkomne til at søge om husning til kuratoriske eller kunsthistoriske stipendier.
  • At det foreslåede projekt som udgangspunkt er i led med Kunstakademiets strategi og øvrige forsknings- og Kunstnerisk Udvikling Virksomheds-projekter.
  • Københavns Universitet gør desuden opmærksom på at kandidater der har modtaget en specialekarakter på under 7 ikke kan komme i betragtning. (Da der på Kunstakademiet ikke gives karakter applicerer det ikke til Kunstakademiets kandidater)

 
Yderligere spørgsmål rettes til uddannelses- og forskningskoordinator Emil Meilvang:
 
Novo Nordisk Fonden afholder årligt et kunstfagligt inspirationsmøde, med bl.a. oplæg om støttemuligheder, samt oplæg fra tidligere modtagere af støtte.
For yderligere oplysninger ang. fondens ansøgningsproces henvises til Novo Nordisk Fonden: https://novonordiskfonden.dk/da/grants/
 
Postdoc og korterevarende forskningsprojekter
Postdoc og korterevarende forskningsprojekter er for forskere, der allerede har opnået en ph.d.-grad, og som ønsker at fortsætte med at forske.
Forskning og fagligt arbejde foregår i regi af Kunstakademiet.

Du kan læse mere om Laboratoriet for Kunstens Forskning her.