Søg

Aftagerpanel

Siden 2007 har det været lovpligtigt for alle videregående uddannelser under Kulturministeriet at nedsætte et aftagerpanel

Aftagerpanelets rolle er at rådgive rektor om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet, om udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt om udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.
 
Aftagerpanelets formand afgiver hvert år en beretning om aftagerpanelets arbejde. Beretningen indgår i institutionens årsrapport. Aftagerpanelet skal herunder årligt kommentere beskæftigelsessituationen for akademiets dimittender.
 
Aftagerpanelet nedsættes for 4 år ad gangen. Aftagerpanelets formand udpeges af Kulturministeren og de øvrige medlemmer udpeges af formand og rektor.
 

Det nuværende aftagerpanel består af:

  • Museumsdirektør Holger Reenberg

  • Professor Helene Illeris

  • Galleriejer Nicolai Wallner

  • Projektleder Maria B. Eichhorn

  • Kunsthalsdirektør Nanna Hjortenberg