Søg

Skolen for Sprog, Rum og Skala

Hvad kan kunst?

Skolen for Sprog, Rum og Skala fokuserer på installatoriske, arkitektoniske og rumlige indgreb, der trækker på processer kendt fra især konceptkunst og dennes historie. 

Skolen arbejder med et åbent værk-begreb og søger konstant at diskutere og afsøge muligheder, drømme og utopier for billedkunst.

Vi er ikke interesserede i hvad kunst er, men i hvad kunst kan. Der arbejdes især med spørgsmål om kontekst, sted, sprog, normalitet, køn, politik, institution, historie, repræsentation samt offentlighedsforestillinger og -projektioner.

Undervisningen

Undervisningen prioriterer først og fremmest en konstant opmærksomhed mod de studerendes metoder og processer – dvs. deres praksis. Praksisbegrebet er vigtigt, idet en kunstnerisk praksis er noget andet, og mere, end summen af færdige kunstværker. Praksis handler om den måde, man arbejder med sine interesser og deres organisering på i sit billedkunstneriske virke; den måde man praktiserer sit fag på.

Set udefra er en billedkunstners praksis ofte sat lig med vedkommendes oevre. Men set indefra, fra billedkunstnerens arbejdssituation, er dét at skabe et værk, noget ganske andet end det færdige værk. Værket er med andre ord ikke et direkte spejlbillede af dets tilblivelsesproces.

Derfor kan selve arbejdet som billedkunstner ikke forstås og beskrives udelukkende ud fra eksisterende værker. Billedkunstneren bliver også nødt til at forholde sig til arbejdsmetoder og arbejdsproces, og forstå dem som vigtigere end de enkelte værker, også selvom det ikke er sådan kunsthistorien skrives.

Eftersom eksperimentering med metoder og arbejdsprocesser er selve dét, det vil sige at skabe sig en kunstnerisk praksis, er praksisser meget forskellige fra kunstner til kunstner. Derfor anses de ofte som individuelle og private og er stort set usynlig ved offentliggørelsen af arbejdet.

Spørgsmål om praksis bortfalder i en større debat om kunst; den betragtes som irrelevant for et værks offentlige eksistens. Men for en billedkunstner er praksis absolut central: Uden den, ingen værker.

På skolen lægges der vægt på vigtigheden ved at forstå hvad ens praksis er og/eller kunne være, og derfor på at opbygge et sprog og en kultur, der ikke betragter processer og metoder som private ikke-italesatte men som en naturlig del af den faglighed man artikulerer, diskuterer og deler med fagfæller. Dette indebærer forståelsen af et fagligt fællesskab, herunder især behovet for kollektive diskussioner og aktiviteter på højt og engageret niveau.

Som følge heraf prioriteres færdiggørelse af værker og projekter højt, idet det er vigtigt at forstå konsekvensen af forskellige praksis-betingede valg. Der er som regel tre store årlige gennemgange af afsluttede arbejder, hvor vi inviterer udefrakommende gæster til at diskutere arbejderne med os.

Undervisningen foregår primært på engelsk.

Katya Sander

Professor

Professor Katya Sander (f. 1970) er uddannet fra Kunstakademiets Billedkunstskoler og The Whitney Independent Study Program New York. Sander er desuden cand.phil. i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur fra Københavns Universitet og har studeret på Kunstakademiets Arkitektskole.

Sander har haft soloudstillinger hos MoMa New York, Tate Modern London, SALT Istanbul, Künstlerhaus Stuttgart, Museum Moderner Kunst Wien, München Kunstverein & al. Har desuden udstillet på bl.a. Documenta (12) Kassel, Taipei Biennial, Tramway Glasgow, NBK Berlin, Rooseum Malmø, CCA Watts Institute San Francisco, ICCA Bucharest, Australian Centre for Contemporary Art Melbourne, Moderna Museet Stockholm, Musée de L’Art Moderne de la Ville de Paris og MIGROS Museum Zürich & al. Samt deltaget i samarbejder som Kvinder på Værtshus & 9 Scripts From a Nation at War.

Sander er tidligere chefredaktør for Tidsskriftet Øjeblikket. Redigerer sammen med Simon Sheikh serien OE-Critical Readers in Visual Cultures for b-books.

E-mail

Telefon

+45 3374 4663

Link

katyasander.net