Søg

Institut for Kunst, Skrift og Forskning

Institut for Kunst, Skrift og Forskning er en afdeling under Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Institut for Kunst, Skrift og Forskning ledes af institutleder Sidsel Nelund. I samarbejde med Grundskolen og Professorskolerne tilrettelægger instituttet undervisning i Teori og Formidling på Grundskolen (BFA) og på tværs af Professorskolerne (MFA),

Instituttet står for Billedkunstskolernes fælles konferencer, seminarer o.l. og har endvidere ansvaret for Billedkunstskolernes forskning - såvel den akademiske forskning som kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

Endelig står instituttet for kvalitetssikring af uddannelsen og vil i de kommende år stå for uddannelsens akkreditering.

Sidsel Nelund

Institutleder

Sidsel Nelund er ph.d. fra Københavns Universitet, cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling samt MA i Aural and Visual Cultures fra Goldsmiths College, University of London.

Nelunds ph.d.-afhandling med titlen Acts of Research: Knowledge Production in Contemporary Arts Between Knowledge Economy and Critical Practice sætter fokus på begrebet vidensproduktion i relation til samtidskunst: Hvor kommer begrebet fra? Hvorfor bliver det væsentligt i samtidskunsten? Og hvordan tager det form?

Med baggrund i økonomiske, uddannelsespolitiske og kunsthistoriske udviklinger i det tyvende århundrede undersøger Nelunds forskning særligt internationale og videnproducerende kunstneriske praksisser: Hvad kendetegner kunstnerisk udviklingsvirksomhed, og med hvilket sprog kan vi tale om det?

Nelunds forskningsrelaterede artikler findes blandt andet i tidsskrifterne Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies og View: Theories and Practices of Visual Culture samt i bogen Curating Research.

I det sidste årti har Nelund arbejdet først med samtidskunst i forbindelse med kuratoriske projekter og kunstkritik, blandt andet på Danmarks Radio, og sidenhen engageret sig i samarbejder med kunstnere om kunstnerisk forskning: særligt med det kunstnerdrevne 98weeks Research Space i Beirut. 

E-mail

Telefon

+45 3374 4620

Jane Jin Kaisen

Ph.D. studerende

Jane Jin Kaisen (f. 1980) er uddannet fra Kunstakademiets Billedkunstskoler, University of California Los Angeles og The Whitney Independent Study Program i New York. Kaisen arbejder projektbaseret med eksperimenterende kunstdokumentarfilm, videoinstallation, performance, fotografi, tekst og diskursive events. Hun er optaget af emner der relaterer sig til erindring, historieskrivning, oversættelse, affekt, spektralitet og kropsligt indlejrede erfaringer og traumer.
 
Kaisen har gæsteundervist og forelæst på de danske kunstakademier, Københavns Universitet, samt en række kunstskoler og universiteter i udlandet, ligesom hun ofte præsenterer sine projekter på akademiske konferencer og i aktivistiske fora. Hun medstifter af kunstnerkollektivet UFOlab (2004-) og kunstnerenheden itinerant med Guston Sondin-Kung (2009-) der kuraterede udstillingsrækken Incisions i København i 2012-13.
 
Hun modtog Montana ENTERPRIZE 2011 og AHL Foundation Award i New York 2008, og har udstillet på Liverpool Biennalen, Gwangju Biennalen, Incheon Women Artists’ Biennial og Videonale, ligesom hun har en lang række solo –og gruppeudstillinger bag sig på museer, kunsthaller, gallerier og filmfestivaller i Europa, USA, Asien og Mellemøsten. 

 

E-mail

Telefon

+45 4225 1286

Link

www.janejinkaisen.com

Katarina Stenbeck

Ph.d. studerende

E-mail

Telefon

+45 3374 4638

Tamar Beta Guimaraes

Ph.d. studerende

Tamar Guimarães (f. 1967) arbejder med film og andre former for tidsbaserede medier og har udstillet på internationale biennaler, museer mv. Herunder på den belgiske pavillon på den 56. Venedig Biennalen (2015), den 31. São Paulo Biennalen (2014), den 55. Venedig Biennalen, International Exhibition (2013), det 11. Sharjah Biennalen (2013), den 29. São Paulo Biennalen (2010), det 7. Gwangju Biennalen (2008), den 3. Guanghzhou Triennale (2008), Guggenheim Museum, NY (2014), den SculptureCenter, NY (2013), SESC, São Paulo (2013), den Jeu de Paume Satellite, Paris (2012), Århus Kunstbygning (2012), Gasworks, London (2011), Frac Île-de-France / Le Plateau, Paris (2010) og Museu de Arte Moderna de São Paulo (2009) og CPH: DOX (2007 og 2013).
 
Hovedtaler ved Specters, Hauntings and Archives, Univ. Amsterdam (2009). Paneldeltager på Images Film Festival and Experimental Media Congress, Toronto (2010). Taler på XIX Image Symposium: Bewitched System, The exorcising role of images, CA2M, Madrid (2012), Something you Should Know: Artistes et Producteurs Aujourd'hui’, på École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (2014) samt på Copenhagen Art Fair (2015).

Guimarães har skrevet til Art Forum, Frieze, Mousse Magazine og Art Review og lavet workshops på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2008, 2009 og 2010. Hun har endvidere, sammen med Katrine Dirckinck-Holmfeld, organiseret et skriveseminar for kreative afhandlinger for ph.d. kandidater på Det Kongelige Danske Kunstakademi og Københavns Universitet i 2014.

Guimarães har en MA fra Malmø Kunstakademi, en MFA fra Det Kongelige Danske Kunstakademi samt et kunstner stipendiat på Whitney Independent Study Program (NY).

E-mail

Rikke Luther

Ph.d. studerende

Titlen på mit PhD-projekt er Concrete Aesthetics: From Universal Rights to Financial Post Democracy. Som titlen antyder, falder projektet i to dele.
Første del af forskningsprojektet gå ud på at undersøge de politiske og specifikt demokratiske ”arkitekturer”, som gav betonen dens særlige betydning i de skandinaviske lande i perioden fra 1945 til 1980. Perioden er præget af udviklingen af efterkrigstidens velfærdsstat i det meste af Europa. Mere generelt falder den sammen med universalitetens æra symboliseret ved Den Universelle Menneskerettighedserklæring (UDHR). Således gav det universelle materiale beton tilsyneladende disse idealer form.
Anden del af forskningsprojektet udforsker betonens nuværende betydning i vore dages meget anderledes kontekst. Denne kontekst er – ud over at beton på en negativ måde er forbundet med klimaændringerne – defineret i relation til det, Colin Crouch har defineret som ”den post-demokratiske æra”, eftersom den primære dynamik, der styrer det sociale rum, ikke længere er demokratiet, men snarere er baseret på eller afledt af de frie markedskræfter.
 
De praktiske resultater af denne forskning vil gennem kunstnerisk arbejde føre til skabelsen af nye, materielt formede, forståelser af denne udvikling.

E-mail

Katrine Dirckinck-Holmfeld

Postdoc

E-mail

Christina Marie Jespersen

Ansvarshavende redaktør

E-mail

Mads Kullberg

Forskningsmedarbejder, ph.d.

Det Kgl. Danske Kunstakademis samling - Institutionshistorie, kunsthistorie og læringspraktisk anvendelighed

Projektet har til formål at undersøge, hvordan et kunstakademis samlinger af værker og studieobjekter udvikler sig gennem en vekselvirkning mellem identitetsproduktion, kulturarv og læringspraktisk anvendelighed. 

Skiftende holdninger til disse begreber har naturligvis stor indflydelse på, hvad der til forskellige tider er blevet lagt vægt på at indsamle. Dele af samlingerne har formel karakter og er blevet indsamlet som del af akademiets program (fx. Akademiets kunstsamling), mens andre relaterer direkte til en given undervisningsfunktion (fx. Billedkunstskolernes gipssamling og dele af den grafiske samling). 

Et undersøgelsesemne, der naturligt opstår omkring brugen af samlinger, er, i hvilken udstrækning undervisere og elever på akademierne historisk og aktuelt spørger til, lader sig inspirere af og fortolker det store historiske materiale, som ligger i samlingerne - og hvordan dette, skiftende praksis og værkforståelser afspejles i sammensætningen, i prioriteringen, tilgængeliggørelsen og vedligeholdelsen af Kunstakademiets samlinger. 

Udgangspunktet for projektet er Billedkunstskolernes egen samling, men en del af projektet er at lave sammenlignende studier af, hvordan andre europæiske kunstakademier med lignende baggrund forholder sig til deres samlinger og øvrige kulturarv. Dette bl.a. på Royal Academy of Arts i London, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts i Paris og Accademia di Belle Arti di Brera i Milano.

E-mail