Søg

Sidsel Nelund bliver første institutleder på Billedkunstskolernes Institut for Forskning og Tværgående Studier

Sidsel Nelund, der er ph.d. fra Københavns Universitet, cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling samt MA i Aural and Visual Cultures fra Goldsmiths College, University of London, skal være med til at forme det nye institut, der bl.a. skal tilbyde kunsthistorisk og -teoretisk undervisning på tværs af skolerne samt være samlingspunkt for den kunstneriske forskning

Rektor Sanne Kofod Olsen udtaler:
Billedkunstskolerne har etableret Institut for Forskning og Tværgående studier for at skabe et stærkt fokus på kunstnerisk udviklingsvirksomhed foruden at skabe en platform for undervisning på tværs af skolens kunstneriske specialområder.
Med Sidsel Nelund har vi fået en helt ekstraordinær specialist i kunstnerisk udviklingsvirksomhed med både forskningsmæssig og international erfaring og særlig viden om dette i dansk sammenhæng nyere felt.
Sidsel Nelund skal stå i spidsen for instituttet og dets videre udvikling. Jeg er sikker på, at instituttet under Nelunds ledelse vil udvikle sig til en vigtig del af Billedkunstuddannelsens læringsrum og få stor betydning i det danske kunst- og uddannelsesmiljø.
 
Sidsel Nelund vil som institutleder bl.a. have fokus på et internationalt samt udvidet KUV (kunstnerisk udviklingsvirksomhed) begreb, hvor KUV også indebærer at undersøge en problematik gennem en kunstnerisk praksis.
 
Sidsel Nelund udtaler:
Udviklingen af KUV området er en langsigtet proces for instituttet at tage fat på. Når man kigger sig omkring, er der ikke to KUV-uddannelser, der er ens. Så der er ikke en færdig model, som kan implementeres.
For mig er det vigtigt, at formatet vokser ud fra institutionen selv, Kunstakademiet, samt med øje for den lokale kunstscene. At det er den rigtige vej at gå, er ikke mindst blevet tydeligt for mig gennem min forskning og mine besøg på KUV-uddannelser rundt om i verden.
I den langsigtede proces med at afprøve formater er to andre hovedprioriteter for instituttet lige nu at finde en form for instituttets tværgående undervisning samt akkrediteringen af uddannelsen. De tre områder kommer til at have indflydelse på hinanden, og jeg ser det som en fordel at tænke dem integreret.
 
På den danske scene er KUV et felt, som er udviklet på forskellige fronter, men som hidtil ikke har haft en egen institutionel ramme. Der er en stigende interesse på den politiske, forskningsmæssige og støttemæssige front - fra for eksempel Kulturministeriet, Novo Nordisk Fonden samt Københavns og Århus Universitet.
 
Sidsel Nelund udtaler:
Der er en stigende interesse. Det oplevede jeg selv da jeg i 2012 tog initiativ til at afholde et seminar om kunstnerisk forskning på Overgaden – Institut for Samtidskunst, i regi af UKK og BKF, hvor over 100 mennesker mødte op. Mit ønske var at få placeret diskussionen om kunstnerisk forskning blandt kunstscenens udøvende aktører, idet KUV ændrer kunstuddannelsens udformning og derfor bør diskuteres af alle.
Men vi har i Danmark manglet en institutionel ramme, der specifikt og koordineret støtter og nærer forskningsorienterede kunstneriske praksisser. Et miljø, der kontinuerligt kan kvalificere folks viden om emnet, introducere nye praksisser og give kritisk respons på konkrete projekter.
Derfor er det fantastisk, at Billedkunstskolerne har taget teten her og oprettet et egentligt institut på området. Det giver mulighed for at koordinere den politiske, universitære og støttemæssige interesse og blande sig institutionelt på internationalt niveau.
 
Sidsel Nelund sigter desuden mod at skabe et frugtbart læringsrum og undervisningsmiljø på det nye institut, hvor forskning og undervisning understøtter og indvirker på hinanden.
 
Sidsel Nelund udtaler:
Det er min erfaring, at man kommer længst ved at skabe et intimt og tillidsfuldt læringsrum. Jeg arbejder meget dialogisk: Hvor er de studerende? Og hvordan kan man hjælpe dem derhen, hvor de gerne vil være?
Desuden vil jeg gerne være med til at skabe nogle mere klare rammer for instituttets ph.d.-studerende, som hidtil har svævet lidt mellem institutioner, og skabe flere seminarer stilet mod praksis-baserede forskere.
Jeg ser det som en langsigtet og bæredygtig proces, hvor forskningsmiljøet, undervisning og det internationale KUV miljø krydsbefrugter hinanden. Men det vigtigste vil i sidste ende være de studerende og deres kunstneriske praksis - at de får uddybet og afprøvet perspektiver og derved vokser i deres tid på instituttet.
 
KONTAKT:
Presseansvarlig Lotte Wassini, 3374 4629,
 
 
FAKTA:
Sidsel Nelund er ph.d. fra Københavns Universitet, cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling samt MA i Aural and Visual Cultures fra Goldsmiths College, University of London.
 
Sidsel Nelund er særligt optaget af de læringsrum, der kan opstå i kunstneriske sammenhænge.
Det kommer både til udtryk i hendes kunsthistoriske forskning og i de projekter, hun har været involveret i de sidste ti år i blandt andet Beirut og Santiago de Chile.
 
Nelunds ph.d.-afhandling med titlen Acts of Research: Knowledge Production in Contemporary Arts Between Knowledge Economy and Critical Practice sætter fokus på begrebet vidensproduktion i relation til samtidskunst: Hvor kommer begrebet fra? Hvorfor bliver det væsentligt i samtidskunsten? Og hvordan tager det form?
 
Med baggrund i økonomiske, uddannelsespolitiske og kunsthistoriske udviklinger i det tyvende århundrede undersøger Nelunds forskning særligt internationale og videnproducerende kunstneriske praksisser: Hvad kendetegner kunstnerisk udviklingsvirksomhed, og med hvilket sprog kan vi tale om det?
 
Nelunds forskningsrelaterede artikler findes blandt andet i tidsskrifterne Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies og View: Theories and Practices of Visual Culture samt i bogen Curating Research.
I det sidste årti har Nelund arbejdet først med samtidskunst i forbindelse med kuratoriske projekter og kunstkritik, blandt andet på Danmarks Radio, og sidenhen engageret sig i samarbejder med kunstnere om kunstnerisk forskning: særligt med det kunstnerdrevne 98weeks Research Space i Beirut.