Søg

Optagelse på MFA

Bachelorer fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler samt ansøgere med en BFA-grad, eller tilsvarende fra en anden kunstnerisk uddannelsesinstitution, kan søge optagelse på MFA-uddannelsen.

Du kan ikke flytte til Billedkunstskolerne fra andre institutioner. For at blive optaget på MFA-uddannelsen skal du derfor søge om ordinær optagelse. Får du tilbudt en plads på uddannelsen, har du pligt til at søge merit for eventuel tidligere uddannelse på videregående niveau.

MFA-uddannelsen foregår på én af professorskolerne. For øjeblikket har vi fire engelsktalende professorer. Undervisningen på deres afdelinger foregår på engelsk.

Vær opmærksom på, at studieadministrationen holder ferielukket i uge 7, og derfor besvarer vi ikke henvendelser vedr. optaget i denne periode. Vi vil besvare henvendelser vedr. optaget igen i uge 8.

Information om optagelsen på MFA

Optagelsen til skoleåret 2017/2018 finder sted i foråret 2017 og foregår på engelsk. Der er maksimum 5 ledige pladser årligt til eksterne ansøgere. Gebyret for at søge optagelse er 750 kr. i 2017.

Ansøgning om optagelse begynder med en elektronisk tilmelding i vores ansøgningssystem i perioden 25. januar til og med 15. februar 2017, hvor du vil få tildelt et ansøgningsnummer.
 
Du skal herefter indbetale ansøgningsgebyret, hvor du vil blive bedt om at henvise til ansøgningsnummeret. Indbetalingen af gebyret skal være modtaget på Billedkunstskolerne senest 16. februar 2017.
 
Ansøgningen foregår ved elektronisk indsendelse af værker. Så snart betalingen af gebyret er modtaget hos Billedkunstskolerne, vil du få tilsendt et link til det system, hvorfra du har mulighed for at oploade og indesende dine værker elektronisk. Sidste frist for elektronisk indsendelse af værker er 24. februar 2017.

Når ansøgningsperioden for MFA-optagelsen begynder, skal ansøgere dermed:

  • Registrere sig som ansøger i vores optagelsessystem og udfylde et ansøgningsskema - herunder kunstnerisk udsagn på engelsk (max 1 side)
  • Indbetale et gebyr ved bankoverførsel (NB: det er ikke muligt at få refunderet gebyret)
  • Indsende et antal værker til bedømmelse. Værker kan kun indleveres digitalt.

Hvis du finder det vigtigt for dit værk, kan det være relevant at angive hvorvidt, der er tale om dokumentation eller et værk.

Du er velkommen til også at uploade en kort beskrivelse til hvert værk på maksimum 150 ord (det er dog ikke et krav).

Læs mere om retningslinjer for elektronisk indsendelse af værker her.

Adgangskrav og bedømmelse

Bachelorer fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, hvis uddannelse på ansøgningstidspunktet er højst to år gammel, betragtes som interne ansøgere, og de har dermed direkte adgang til MFA-uddannelsen.

Ansøgere til kandidatuddannelsen med en BFA-grad, eller tilsvarende fra en anden kunstnerisk uddannelsesinstitution, samt bachelorer fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, hvis uddannelse er mere end to år gammel, vil blive bedømt på baggrund af en konkret vurdering af ansøgerens selvstændige arbejder. Ved bedømmelsen lægges der blandt andet vægt på det indleverede arbejdes originalitet og på ansøgerens potentiale for videre kunstnerisk og faglig udvikling.

Ansøgere skal kunne læse, tale og forstå dansk eller engelsk for at kunne følge undervisningen på kandidatuddannelsen. Hvis dansk er hovedsproget, skal ansøgeren desuden have et grundlæggende kendskab til engelsk.
 
Vurderingen foretages af et bedømmelsesudvalg, der består af rektor eller institutlederen, alle Billedkunstskolernes professorer, en MFA-studenterrepræsentant samt en ekstern cencor.

På baggrund af vurderingerne fra de individuelle bedømmelser, udvælger bedømmelsesudvalget cirka 12-15 ansøgere, som vil blive inviteret til samtale. Ved samtalerne vurderes blandt andet ansøgernes motivation og deres evne til at perspektivere egne værker. Samtalerne finder sted i slut april 2017.

Resultatet af bedømmelsen meddeles pr. e-mail til hver enkelt ansøger umiddelbart efter den endelige bedømmelse. Det er ikke muligt at få uddybet resultatet af bedømmelsen.

Bliver man optaget på MFA-uddannelsen, har man pligt til at oplyse om eventuel tidligere uddannelse på videregående niveau, der må antages at kunne give merit.

Ansøgere, der har afsluttet en anden kandidatuddannelse, kan kun optages, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have opnået afsluttende eksamen.

Billedkunstskolerne har svaret på en række generelle spørgsmål om MFA-optagelsen her.

STUDIEAFGIFT. KUN RELEVANT, HVIS DU IKKE ER EU ELLER EØS-BORGER:

Billedkunstskolerne skal, ifølge regeringens bekendtgørelse nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, opkræve en studieafgift fra internationale studerende, der ikke er EU eller EØS-borgere.

Studieafgiften udgør 120.000,00 DKK pr studie år eller 60.000,00 kr. for efterårssemestret (1. oktober til 31. januar), og 60.000,00 kr. for forårssemestret (1. februar til 30. juni).

Der betales for undervisningen før semesterstart. Studieafgiften for et helt studieår kan deles i to rater svarende til de to semestre. Betaling sker ved pengeoverførsel til Billedkunstskolernes bankkonto.

Billedkunstskolerne tilbyder ikke tilskud til dækning af studieafgift.