Søg

Optagelse på BFA

Datoer
Næste ansøgningsvindue: 1. januar 2018 – 15. februar 2018 (studiestart 1. oktober 2018)
Frist for dispensationsansøgninger: 31. januar 2018 (sagsbehandlingstiden er ca. 14 dage)
Åbent hus: Begyndelsen af februar 2018 (dato kommer)
 
Krav
Adgangsgivende eksamen: Der er ingen adgangsgivende eksamen til BFA og alle kan ansøge. Hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse (f.eks. gymnasie eller HTX), skal du uploade dit diplom som Yderligere Dokumentation i ansøgningsportalen, så vi kan beregne din SU korrekt.
 
Sprogkrav: Du skal kunne tale og forstå dansk (eller norsk eller svensk) på et niveau, hvor du kan deltage i undervisningen og de øvrige aktiviteter på Grundskolen. Der er obligatorisk undervisning på BFA-uddannelsen, hvor der udelukkende undervises på dansk. Desuden skal du have et grundlæggende kendskab til engelsk.
 
Dobbeltuddannelse: Hvis du har en kandidatgrad eller tilsvarende, eller du har været indskrevet på to videregående uddannelser, som ikke er afsluttet, kan vi kun optage dig, hvis der er ledige pladser. Læs mere her. Du kan derimod godt komme ind selvom du har en bachelorgrad i forvejen.
 
Ansøgningsgebyr
Du skal betale et ansøgningsgebyr på 750 DKK, som ikke kan refunderes.
 
Sådan ansøger du
Billedkunstskolerne modtager kun ansøgninger elektronisk, og bruger ligesom de andre kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet rekrutteringssystemet Varbi som ansøgningsportal.
Når du vil søge om optagelse på en uddannelse for første gang, beder Varbi dig om at oprette en brugerprofil med navn og e-mail. På denne brugerprofil kan du se og redigere i dine ansøgninger, og der er en indbakke hvor vores beskeder til dig ligger. Brugerprofilen kan bruges igen ved senere ansøgninger, og den kan bruges til at søge ind på flere kunstneriske uddannelser på samme tid.
Selve ansøgningen består af en række spørgsmål, der skal besvares, og du vil blive bedt om at uploade dokumentation samt billeder af-/videofiler med dine værker. Læs mere om retningslinjer for elektronisk indsendelse af værker her. Hvis du går i stå undervejs kan du pause din ansøgning og fortsætte senere. Det er meget vigtigt at du ansøger i god tid, da systemet lukker d. 15. februar kl. 24:00 – også selvom du er i gang med din ansøgning.
Så snart du har sendt ansøgningen, bliver du sendt videre til betalingsskærmbilledet. Hvis du ikke ønsker at betale ansøgningsgebyret med det samme, kan du bare lukke skærmbilledet. Du vil da kunne se i din ansøgningsoversigt i Varbi at du mangler at betale gebyret. Du skal være opmærksom på at din ansøgning kun bliver behandlet, hvis vi modtager betalingen inden ansøgningsfristen udløber.
 
Bedømmelse og svar
Ansøgere bedømmes på baggrund af en konkret kunstnerisk vurdering af de indsendte selvstændige arbejder. Ved bedømmelsen lægges der blandt andet vægt på det indleverede arbejdes originalitet og på ansøgerens potentiale for kunstnerisk og faglig udvikling.
Vurderingen foretages af et bedømmelsesudvalg, der består af rektor eller institutlederen, prorektor, studielederen for BFA-uddannelsen, repræsentanter for Billedkunstskolernes professorer, lektorer og studerende samt mindst 1 ekstern censor.
Vurderingen spænder over 4 runder; en indledende sorteringsrunde, to plenumrunder og en samtalerunde.
På baggrund af vurderingerne fra de individuelle bedømmelser, udvælger bedømmelsesudvalget cirka 50 ansøgere, som vil blive inviteret til samtale. Ved samtalerne vurderes blandt andet ansøgernes motivation og deres evne til at perspektivere egne værker. Samtalerne finder sted i slutningen af april.
Resultatet af bedømmelsen meddeles i Varbi til hver enkelt ansøger umiddelbart efter den endelige bedømmelse. Ansøgere, der får afslag, vil få en angivelse af hvor langt i processen de nåede. Det er ikke muligt at få uddybet resultatet af bedømmelsen.
Optages man på BFA-uddannelsen, har man pligt til at oplyse om eventuel tidligere uddannelse på videregående niveau, der må antages at kunne give merit.
Studievejledningen på Billedkunstskolerne har svaret på en række generelle spørgsmål om BFA-optagelsen her.

Studieafgift (ikke EU/EØS-borgere)
Billedkunstskolerne skal, ifølge regeringens bekendtgørelse nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, opkræve en studieafgift fra internationale studerende, der ikke er EU eller EØS-borgere.
Studieafgiften udgør 120.000,00 DKK pr studie år eller 60.000,00 kr. for efterårssemestret (15. september til 31. januar), og 60.000,00 kr. for forårssemestret (1. februar til 30. juni).
Der betales for undervisningen før semesterstart. Studieafgiften for et helt studieår kan deles i to rater svarende til de to semestre. Betaling sker ved pengeoverførsel til Billedkunstskolernes bankkonto.
Billedkunstskolerne tilbyder ikke tilskud til dækning af studieafgift.
Vi kan ikke svare på spørgsmål angående briters status efter Brexit, men så længe Storbritannien er EU-medlem skal der ikke betales studieafgift.
 
Tal
År                       Antal ansøgere                           Optagne            Optagne pct
2017                  488                                                26                       5,3%
2016                  544                                                26                       4,9%
2015                  588                                                25                       4,3%
2014                  523                                                30                       5,7%
 
Kontakt
For spørgsmål angående optagelse, kontakt studieadministrationen på