Søg

Optagelse på BFA

Alle kan søge ind på BFA-uddannelsen. De sproglige krav til at blive optaget på BFA-programmet er, at du skal kunne tale og forstå dansk (eller norsk eller svensk) på et niveau, hvor du kan deltage i undervisningen og de øvrige aktiviteter på Grundskolen. Der er obligatoriske klasser på BFA-uddannelsen, hvor der udelukkende undervises på dansk.

Vær opmærksom på, at studieadministrationen holder ferielukket i uge 7, og derfor besvarer vi ikke henvendelser vedr. optaget i denne periode. Vi vil besvare henvendelser vedr. optaget igen i uge 8.

Information om optagelsen på BFA

Optagelsen til skoleåret 2017/2018 finder sted i foråret 2017. Gebyret for at søge optagelse er 750 DKK i 2017. 

Ansøgning om optagelse begynder med en elektronisk tilmelding i vores ansøgningssystem i perioden 25. januar til og med 15. februar 2017, hvor du vil få tildelt et ansøgningsnummer.
 
Du skal herefter indbetale ansøgningsgebyret, hvor du vil blive bedt om at henvise til ansøgningsnummeret. Indbetalingen af gebyret skal være modtaget på Billedkunstskolerne senest 16. februar 2017.
 
Ansøgningen foregår ved elektronisk indsendelse af værker. Så snart betalingen af gebyret er modtaget hos Billedkunstskolerne, vil du få tilsendt et link til det system, hvorfra du har mulighed for at uploade og indesende dine værker elektronisk. Sidste frist for elektronisk indsendelse af værker er 24. februar 2017.

Når ansøgningsperioden for BFA-optagelsen begynder, skal ansøgere dermed:

  • Registrere sig som ansøger i vores optagelsessystem og udfylde et ansøgningsskema
  • Indbetale et gebyr ved bankoverførsel (NB: det er ikke muligt at få refunderet gebyret)
  • Aflevere et antal værker til bedømmelse via elektronisk indsendelse

Hvis du finder det vigtigt for dit værk, kan det være relevant at angive hvorvidt, der er tale om dokumentation eller et værk.

Du er velkommen til også at uploade en kort beskrivelse til hvert værk på maksimum 150 ord (det er dog ikke et krav).

BEMÆRK at der ved det kommende optag kun er mulighed for elektronisk indsendelse af værker.

Læs mere om retningslinjer for elektronisk indsendelse af værker her.

Adgangskrav og bedømmelse

Det kræver ikke en adgangsgivende eksamen at søge optagelse på BFA-uddannelsen. Men ansøgere skal kunne læse, tale og forstå̊ dansk (eller norsk eller svensk) for at kunne følge undervisningen på BFA-uddannelsen. Desuden skal ansøgeren have et grundlæggende kendskab til engelsk.

Ansøgere bedømmes på baggrund af en konkret kunstnerisk vurdering af de indsendte selvstændige arbejder. Ved bedømmelsen lægges der blandt andet vægt på det indleverede arbejdes originalitet og på ansøgerens potentiale for kunstnerisk og faglig udvikling.

Vurderingen foretages af et bedømmelsesudvalg, der består af rektor eller institutlederen, prorektor, lederen af BFA-uddannelsen, repræsentanter for Billedkunstskolernes professorer, lektorer og studerende samt mindst 1 ekstern censor.

På baggrund af vurderingerne fra de individuelle bedømmelser, udvælger bedømmelsesudvalget cirka 50 ansøgere, som vil blive inviteret til samtale. Ved samtalerne vurderes blandt andet ansøgernes motivation og deres evne til at perspektivere egne værker. Samtalerne finder sted i slut april 2017.

Resultatet af bedømmelsen meddeles pr. e-mail til hver enkelt ansøger umiddelbart efter den endelige bedømmelse. Det er ikke muligt at få uddybet resultatet af bedømmelsen.

Bliver man optaget på BFA-uddannelsen, har man pligt til at oplyse om eventuel tidligere uddannelse på videregående niveau, der må antages at kunne give merit.

Ansøgere, der har afsluttet en anden kandidatuddannelse, kan kun optages, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have opnået afsluttende eksamen.

Studievejledningen på Billedkunstskolerne har svaret på en række generelle spørgsmål om BFA-optagelsen her.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Den for nyligt vedtagne lov vedr. begrænsning af dobbeltuddannelse gælder ikke for optagelse på vores institution (BFA), da vi hører under Kulturministeriets område. Derfor er det foreløbigt fortsat muligt at blive optaget på vores institution, selvom man fx har en bachelorgrad/professionsbachelorgrad. Du vil dog være forpligtet til at oplyse om dine tidligere uddannelser med henblik på at få det meritvurderet.

STUDIEAFGIFT. KUN RELEVANT, HVIS DU IKKE ER EU ELLER EØS-BORGER

Billedkunstskolerne skal, ifølge regeringens bekendtgørelse nr. 66 af 14. januar 2016 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, opkræve en studieafgift fra internationale studerende, der ikke er EU eller EØS-borgere.

Studieafgiften udgør 120.000,00 DKK pr studie år eller 60.000,00 kr. for efterårssemestret (1. oktober til 31. januar), og 60.000,00 kr. for forårssemestret (1. februar til 30. juni).

Der betales for undervisningen før semesterstart. Studieafgiften for et helt studieår kan deles i to rater svarende til de to semestre. Betaling sker ved pengeoverførsel til Billedkunstskolernes bankkonto.

Billedkunstskolerne tilbyder ikke tilskud til dækning af studieafgift.