Søg

Ledige pladser

Bliver man optaget på Billedkunstneruddannelsen, har man pligt til at oplyse om eventuel tidligere uddannelse på videregående niveau, der må antages at kunne give merit.

Ifølge vores bekendtgørelse må ansøgere, der har afsluttet en anden kandidatuddannelse, kun optages, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have opnået afsluttende eksamen. Kulturministeriet har overfor Billedkunstskolerne præciseret at dette vil sige, at vi kun må optage sådanne ansøgere, hvis der er færre ansøgere end der er studiepladser. Typisk får vi 20 gange så mange ansøgere som vi har studiepladser.

Billedkunstskolerne har mulighed for at dispensere, hvor der foreligger særlige forhold. Det er ikke muligt at sige præcis hvad der er særlige forhold, men det kunne f.eks. være omstændigheder, der har gjort en uddannelse umulig at gennemføre, eller faget umuligt at arbejde inden for. Billedkunstskolerne skal ud over selve dispensationsansøgningen også have al den dokumentation, der påviser forholdets alvor, såsom lægeerklæringer og lignende.

Du søger om dispensation ved at oprette en ansøgning i Varbi og uploade dispensationsansøgningen samt al relevant dokumentation under punktet ”Yderligere dokumentation”. Du behøver ikke betale ansøgningsgebyret før du har fået svar på dispensationssagen.

Fristen for at søge om dispensation er d. 31. januar 2018.

Ansøgere der får dispensation er ikke garanteret optagelse.