Søg

Kunstnerisk udvikling og forskning

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning er to forskellige forskningsbegreber, der begge anvendes indenfor Kulturministeriets kunstneriske uddannelser

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er et kunstnerisk forskningsbegreb, der fokuserer på kunstpraksis som vidensproducerende handling. I kunstværket frembringes ny viden i materialeteten, samt i den tekniske og teoretiske viden, der danner udgangspunkt for værket.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en vigtig del af videngrundlaget i uddannelsen og et væsentligt fundament for metodologi, pædagogisk udviklingsvirksomhed, kunstnerisk praksis og videreudvikling af kompetencer og færdigheder på de forskellige kunstneriske fagområder.

Professorer og lektorer på Billedkunstskolerne er forpligtet til at beskæftige sig med kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de enkelte skoler og via egen kunstpraksis. Der samarbejdes på tværs af skolerne om særlige projekter i kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Se også vores kunstnerisk udviklingsvirksomhedsprojekt Mediated Matter samt Kulturministeriets definition af kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Forskning

I modsætning til Kunstnerisk udviklingsvirksomhed foregår forskningen på Billedkunstskolerne altid i samarbejde med et universitet, hvor den ph.d. studerende er indskrevet. Man kan derfor ikke søge om en ph.d. direkte hos os.

Forskningsprojekter kan udføres af såvel kunstnere som akademikere, hvis de efter ansøgning opnår forskningsmidler. Forskningsprojekter kan initieres i samarbejde med andre forskningsinstitutioner og skal have relevans for billedkunstuddannelsen.

Institut for forskning og tværgående studier har ansvar for Billedkunstskolernes forskning, og Institutlederen skal i den kommende tid formulere en forskningsstrategi for Billedkunstskolerne.

Se vores tilknyttede ph.d. forskningsprojekter her

Forskningsstøtte

Billedkunstskolerne kan ansøge om forskningsstøtte fra eksterne fonde og offentlige puljer til primært forskning inden for Kunstnerisk udviklingsvirksomhed og praksisbaseret ph.d.-forskning gennemført i samarbejde med et af landets universiteter og som oftest Københavns Universitet, Institut for Kunst og Kulturvidenskab.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed støttes af Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Det er udelukkende ansatte på de kreative uddannelser under Kulturministeriet, der kan ansøge puljen og der lægges blandt andet vægt på projektets integrering i undervisningen på institutionen.

Praksisbaseret ph.d.-forskning på Billedkunstskolerne opnår støtte ved at ansøge private og offentlige fonde. Den ph.d.-studerende ansøger selv og skal indhente husningstilsagn hos Billedkunstskolerne. Ansøgningsfrister og procedurer for opnåelse af husningstilsagn offentliggøres løbende på Billedkunstskolernes hjemmeside.

For henvendelse angående forskningsstøtte, kontakt venligst leder af Institut for Forsknings og Tværgående Studier Sidsel Nelund ( ).

Information om aktuelle ansøgningsfrister for praksisbaseret forskning findes her.